Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.877.2022.2.AK

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do otrzymanego odszkodowania.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do otrzymanego odszkodowania.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 listopada 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 24 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 25 stycznia 2023 r. (wpływ 26 stycznia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (wynikający z wniosku i jego uzupełnienia)

Drogą spadku nabyła Pani udział 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji i budynków jako działka nr 1/2 położonej w obrębie N., gmina N. w następujący sposób:

· 1/12 udziału w nieruchomości tytułem spadku po zmarłym w dniu xx lutego 2017 r. Pani ojcu (Pani ojciec nabył udział ww. nieruchomości po zmarłej w 2005 r. matce);

· 1/24 udziału w nieruchomości tytułem spadku po zmarłej w dniu xx października 2018 r. Pani matce (Pani matka nabyła udział ww. nieruchomości po zmarłym w dniu xx lutego 2017 r. mężu tj. Pani ojcu).

Dnia 29 listopada 2019 r. Wojewoda (…) wydał decyzję nr (…) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "(...)", która przebiegała przez powyższą działkę. Zgodnie z otrzymanym Postanowieniem Wojewody (…) z dnia (…) kwietnia 2021 r. powyższa decyzja po rozpatrzeniu odwołań stała się ostateczna z dniem 7 maja 2020 r.

Decyzja ta zatwierdziła podział nieruchomości dokonany w celu wydzielenia gruntów niezbędnych do realizacji ww. inwestycji drogowej działek. Z dniem w którym ww. decyzja Wojewody (…) stała się ostateczna ww. nieruchomość przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. W dniu 22 ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00