Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 20 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.774.2022.1.AR

Możliwość zakwalifikowania do kosztów poniesionych na robotyzację odpisów amortyzacyjnych oraz odsetkowej części raty leasingowej, tj. kosztów związanych z użytkowaniem, na podstawie umowy leasingu finansowego, opisanego we wniosku Robota Przemysłowego II.

Możliwość zakwalifikowania do kosztów poniesionych na robotyzację odpisów amortyzacyjnych oraz odsetkowej części raty leasingowej, tj. kosztów związanych z użytkowaniem, na podstawie umowy leasingu finansowego, opisanego we wniosku Robota Przemysłowego II.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 grudnia 2022 r. za pośrednictwem e-puap wpłynął Państwa wniosek z 21 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów poniesionych na robotyzację odpisów amortyzacyjnych oraz odsetkowej części raty leasingowej, tj. kosztów związanych z użytkowaniem, na podstawie umowy leasingu finansowego, opisanego we wniosku Robota Przemysłowego II.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Spółka/Wnioskodawca) posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Spółka działa w sektorze produkcji drabin, rusztowań i konstrukcji specjalnych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych kwalifikowane są do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Celem większej automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, a tym samym znaczącej poprawy zdolności produkcyjnych, a także konkurencyjności na rynku, Wnioskodawca na podstawie zamówienia z dnia 24 lutego 2022 r., Nr (…) oraz oferty z dnia (...) lutego 2022 r. nr (…) zamierzał nabyć pod koniec roku 2022 bądź na początku 2023 r. od podmiotu Y GmbH z/s w Niemczech linię produkcyjną - ogniwo spawalnicze - z opcjami dla ram pionowych: maszyna produkcyjna S wraz z urządzeniami i maszynami peryferyjnymi stanowiącymi jedną całość (dalej: Robot Przemysłowy II). Obecnie Spółka zapłaciła zaliczkę na poczet tej dostawy. Spółka na podstawie oferty z dnia (...) czerwca 2022 r., Nr (…) zamierzała również nabyć od podmiotu Y GmbH z/s w Niemczech stację czyszczenia laserowego w pionowej ramie linii spawalniczej do Robota przemysłowego II, która jest z nim w całości synchronizowana i stanowi łącznie jedną linię spawalniczą (dalej łącznie zwane: Robot przemysłowy II).

Zgodnie z obecnym stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym, Robot przemysłowy II będzie użytkowany przez Wnioskodawcę na podstawie umowy leasingu finansowego z dnia (...) sierpnia 2022 r., Nr (…) zawartej z Z Spółka Akcyjna. Umowa leasingu finansowego jest zawarta na okres 48 miesięcy. Zgodnie z ww. umową leasingu odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu będzie dokonywać Wnioskodawca jako korzystający. Wnioskodawca zaklasyfikuje Robot przemysłowy II do symbolu KŚT 484 - pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia pod nazwą środka trwałego "Automatyczna linia spawalnicza" i będzie amortyzował wg rocznej stawki amortyzacyjnej 18%. Po przyjęciu do użytkowania Robota przemysłowego II odpisy amortyzacyjne będą rozliczane jako koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 uCIT. Z ogólnych warunków umowy leasingu wynika, iż Wnioskodawca jako korzystający po zakończeniu umowy leasingu finansowego ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu (Robota przemysłowego II) za 1 zł po powiększeniu tej kwoty o podatek VAT.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, iż Z Spółka Akcyjna na podstawie umowy sprzedaży z dnia (...) października 2022 r., Nr (…) zawartej z dostawcą Robota przemysłowego II, tj. z podmiotem Y GmbH z/s w Niemczech w nawiązaniu do umowy leasingu finansowego z dnia (...) sierpnia 2022 r., Nr (…) zawartym z Wnioskodawcą nabył własność Robota przemysłowego II. Ww. umowie sprzedaży wskazano, iż korzystającym z Robota Przemysłowego II będzie Wnioskodawca oraz że to on dokona odbioru Robota Przemysłowego II nabytego przez Z Spółka Akcyjna w swojej siedzibie.

Zgodnie z założeniem Wnioskodawcy, po zakończeniu umowy leasingu finansowego, Robot Przemysłowy II będzie jego własnością, bowiem Spółka skorzysta z prawa jego nabycia.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w Spółce obejmować będą koszty:

a) nabycia nowego Robota przemysłowego II (wraz z maszynami i urządzeniami funkcjonalnie z nim związanymi bądź peryferyjnymi), o których mowa w art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a) uCIT oraz

b) opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego ponoszone przez Wnioskodawcę jako korzystającego dotyczące Robota Przemysłowego II zgodnie z art. 38eb ust. 2 pkt 4 uCIT przy założeniu gdy po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przeniesie na korzystającego własność tego środka trwałego.

Opis Robota przemysłowego II:

Maszyna produkcyjna S oparta jest na 2-stanowiskowej celi obrotowej z maksymalnie 3 robotami spawalniczymi (...), które wykonują spawanie elementów w czasie cyklu równoległym do czasów wstawiania pracownika. Części osłony i obrotnicy są trwale zamontowane do siebie na wspólnej ramie podstawy. Oprócz odpowiednich miejsc do przykręcenia, rama podstawy posiada również śruby regulacyjne do wypoziomowania ramy podstawy. Przewody energetyczne i zasilające układa się w ramie podstawy komórki i przykrywa odpowiednimi szachownicami. Główna rama podstawy jest swobodnie dostępna bez ryzyka potknięcia. Wejście dla prac serwisowych w tej komórce jest od tyłu przez centralnie ułożone drzwi przesuwne, które umożliwiają dostęp przez roboty ułożone równolegle. Panel instalacyjny hali znajduje się wewnątrz celi i dzięki temu jest zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Model czasu pracy Robota przemysłowego II przewiduje pracę 3-zmianową, 7,5 h na zmianę, przez 240 dni.

Robot przemysłowy II składa się z:

1) 2 x roboty przemysłowe marki F, typu A ze sterowaniem + w tym:

- logika i energoelektronika;

- pakiet oprogramowania do spawania;

- narzędzie do obsługi, (…).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00