Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 20 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.310.2022.2.PK

Możliwość zaliczenia do kosztów bezpośrednich podatku od środków transportowych oraz opłat za obowiązkowe ubezpieczenie.

Możliwość zaliczenia do kosztów bezpośrednich podatku od środków transportowych oraz opłat za obowiązkowe ubezpieczenie.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na ubezpieczenie samochodów ciężarowych oraz podatku od środków transportowych do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów.

Opis stanu faktycznego

(…) (dalej: Spółka) jest spółką kapitałową podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność gospodarcza Spółki obejmuje m.in. przekazywanie pojazdów (samochodów ciężarowych) do używania innym podmiotom na podstawie umów najmu oraz umów leasingu (operacyjnego jak i leasingu finansowego). Klientami Spółki są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu umów najmu i umów leasingu ustalane jest w walucie obcej - euro i pobierane przez okres trwania umowy w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Jednocześnie Spółka ponosi koszty związane z obsługą umów najmu/leasingu, w tym m.in. koszty obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów oraz koszty podatku od środków transportowych, którymi obciąża korzystających.

Ponoszone przez Spółkę koszty ubezpieczeń oraz podatku od środków transportowych ewidencjonowane są na kontach rozliczeniowych "rozliczenia międzyokresowe czynne", a następnie rozliczane w czasie. Powyższymi kosztami Spółka obciąża korzystających w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przez okres trwania umowy leasingu.

Składka ubezpieczeniowa jak i podatek od środków transportowych stanowi element kalkulacyjny raty leasingowej/czynszu najmu, tj. korzystający spłacają powyższe koszty w racie leasingowej/czynszu z tytułu najmu (raty leasingowe/czynsz powiększone zostają o wartość kosztu ubezpieczenia oraz podatku od środków transportowych rozliczanych w czasie).

Na wystawianej przez Spółkę fakturze dotyczącej danej raty leasingowej/czynszu, którą otrzymuje korzystający, nie są wyszczególnione dane dotyczące spłaty składki ubezpieczeniowej ani wartość podatku od środków transportowych.

Zapłacony przez Spółkę podatek od środków transportowych oraz składki na ubezpieczenie przed przekazaniem pojazdu korzystającemu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00