Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.154.2022.2.OK

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie art. 36eb - czy Roboty spełniają definicję robota przemysłowego i czy koszty będą stanowić koszty na robotyzację.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie art. 36eb - czy Roboty spełniają definicję robota przemysłowego i czy koszty będą stanowić koszty na robotyzację.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

będą Państwo uprawnieni w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50 % kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów przemysłowych (środków trwałych w ramach Linii do nacinania smoczków do karmienia), których proces nabycia rozpoczął się jeszcze przed 2022 r. (np. poprzez otrzymanie faktur zaliczkowych),

wydatki na nabycie Linii do nacinania smoczków do karmienia będą stanowić koszty poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 1 i ust. 2 Ustawy CIT.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 stycznia 2023 r. (data wpływu 20 stycznia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Sp. z o.o. (dalej jako: "Wnioskodawca" lub "Spółka") zajmuje się produkcją akcesoriów dla niemowląt w tym w zakresie karmienia, opieki, pielęgnacji, zabawy i bezpieczeństwa (dalej jako: "Produkty"), tj. prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w następującym zakresie:

a)produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;

b)poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informatycznych;

c)handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;

d)handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

e)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej jako: "Ustawa CIT"). Spółka zajmuje się m in. opracowywaniem nowych, twórczych rozwiązań w branży produkcji akcesoriów dla dzieci i niemowląt.

W celu opracowania nowych oraz rozwoju obecnych Produktów Spółka prowadzi zaawansowane badania naukowe i prace rozwojowe we własnym zakresie, ale nabywa również usługi, opracowania eksperckie od podmiotów trzecich, w tym zagranicznych.

Wnioskodawca prowadzi następujące badania naukowe i prace rozwojowe:

a)badanie mechanizmu ssania i opracowanie prototypu smoczka fizjologicznego/dynamicznego/uspokajającego;

b)badanie właściwości silikonu w kontekście opracowania prototypu smoczka dwukomponentowego - wtrysk silikonu (LSR);

c)badanie zgrzewania ultradźwiękowego cienkościennych małych detali z niemigrującego tworzywa sztucznego, których połączenie przenosi wysokie naprężenia mechaniczne;

d)badanie aktywacji powierzchniowej detali wykonanych z tworzyw sztucznych wraz z doborem farb i metod ich nanoszenia;

e)badanie procesu wtrysku oraz właściwości tworzyw sztucznych wtryskiwanych z nietypowymi dodatkami oraz tworzyw biodegradowalnych o wysokiej odporności temperaturowej;

f)badanie rozwoju sensomotorycznego dzieci oraz opracowanie konstrukcji wraz z parametrami sensorycznymi zabawek i innych produktów dla dzieci, wpływających na ich prawidłowy rozwój.

Celem większej automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, a tym samym znaczącej poprawy zdolności produkcyjnych, a także konkurencyjności na rynku, Spółka planuje nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych wraz z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi w postaci w pełni zrobotyzowanej zautomatyzowanej linii do nacinania i testowania elementów silikonowych (dalej: "Linia do nacinania smoczków do karmienia" lub "Roboty przemysłowe" lub "Robot przemysłowy"). W związku z tym w dniu 09 września 2021 r. Spółka zawarła umowę na przygotowanie zrobotyzowanej zautomatyzowanej linii do nacinania smoczków do karmienia (dalej: "Umowa").

Zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy strony uzgodniły, że odbiór FAT (ang. Factory Acceptance Test - fabryczny test odbioru, odbiór wewnętrzny w siedzibie dostawcy,) nastąpi w ciągu 19 tygodni od dnia dokonania zaliczki, zaś termin odbioru SAT (ang. Site Acceptance Test - test odbioru końcowego, odbiór zewnętrzny w miejscu dostawy określonym w Umowie) nastąpi w ciągu 23 tygodni od dnia dokonania zaliczki.

Specyfikacja dla zrobotyzowanej zautomatyzowanej Linii do nacinania smoczków do karmienia została wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy - Specyfikacja Wymagań Funkcjonalnych FRSv1.

Wydatki na robotyzację w Spółce obejmować będą koszty nabycia:

a)fabrycznie nowych środków trwałych składających się na Linię do nacinania smoczków do karmienia, w tym ich dostarczenie i montaż;

b)systemów informatycznych integralnych z cyklem produkcyjnym Spółki pozwalającym na uruchomienie i zautomatyzowanie Linii do nacinania smoczków do karmienia;

c)usług szkoleniowych dotyczących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych składających się na Linię do nacinania smoczków do karmienia.

W wyniku zawarcia Umowy Wnioskodawca nabędzie trzy fabrycznie nowe Roboty przemysłowe - automatycznie sterowane, programowalne, wielozadaniowe, stacjonarne, o sześciu stopniach swobody, posiadające właściwości manipulacyjne dla zastosowań przemysłowych, które wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania i są połączone z systemami teleinformatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów.

Wskazane powyżej Roboty przemysłowe podlegają monitorowaniu za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń oraz są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym Wnioskodawcy.

System teleinformatyczny w przypadku Wnioskodawcy zawiera panel operatorski systemu zarządzania i planowania produkcji, który jest zintegrowany z maszyną mechanicznie, poprzez zasilanie oraz połączony siecią teleinformatyczną maszyny z siecią teleinformatyczną systemu zarządzania ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00