Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.954.2022.2.MKA

Ulga na powrót.

Ulga na powrót.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 grudnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 22 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na powrót. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 lutego 2023 r. (wpływ 21 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni jest obywatelką Białorusi, która z powodów zarówno biznesowych, jak i osobistych przeniosła się do Polski w 2022 r. Zanim zdecydowała się przenieść do Polski, mieszkała na stałe na terytorium Białorusi. Tam znajdowało się jej miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych i ekonomicznych, nie wyjeżdżała do żadnego kraju na dłuższy okres pobytu, co mogłoby skutkować dodatkowymi obowiązkami podatkowymi w innym kraju, niż Białoruś. Przez ostatnie lata, Podatniczka posiadała swoją rezydencję podatkową jedynie na terytorium Białorusi, co tym samym powodowało, że rozliczała się ze światowych dochodów wyłącznie na terytorium Białorusi.

Do Polski przeprowadziła się xx marca 2022 r. na podstawie wizy długoterminowej wydanej w związku z posiadaniem Karty Polaka, która była wydana na okres do xx grudnia 2027 r. Następnie podjęła pracę w Polsce na podstawie zawartej xx kwietnia 2022 r. umowy o pracę z polskim pracodawcą. Ze względu na zamiar pozostania w Polsce i osiedlenia się tutaj na stałe, Podatniczka wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie pobytu stałego w Polsce, jako że do tego uprawniała ją Karta Polaka. Decyzja na pobyt stały została udzielona przez Wojewodę (…) i odebrana osobiście przez Podatniczkę wraz z wydaną xx lipca 2022 r. kartą stałego pobytu. Wydana karta stałego pobytu wiązała się z obowiązkiem zwrotu do organów państwowych Karty Polaka w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się udzielonej decyzji na pobyt stały, czyli do xx lipca 2022 r. (data uprawomocnienia się decyzji na pobyt stały).

Wnioskodawczyni w związku z wyprowadzką z Białorusi, przeniosła swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Od momentu przyjazdu do Polski, przebywa i pracuje wyłącznie w Polsce, ma miejsce zamieszkania w W. Na ten moment, Podatniczka wiąże swoją przyszłość z Polską i nie zamierza się wyprowadzać do innego kraju ani też wracać do swojego rodzimego kraju, czyli Białorusi. Ośrodek interesów życiowych i ekonomicznych Wnioskodawczyni przeniosła do Polski na koniec marca, czyli w dniu przyjazdu do Polski z dniem xx marca 2022 r. Ponadto, Podatniczka przebywa na terytorium Polski już ponad 183 dni w roku podatkowym 2022, co w konsekwencji powoduje, że ma miejsce zamieszkania pod względem podatkowym w Polsce i tym samym, posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Zatem od dnia przeniesienia do Polski, Wnioskodawczyni powinna być uznawana za osobę posiadającą rezydencją podatkową w Polsce. W związku z tym, że Podatniczka przyjechała do Polski w trakcie 2022 r. i tutaj przeniosła swoje miejsce zamieszkania, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PIT), chciałaby ona skorzystać z tzw. ulgi na powrót. Dodatkowo, Wnioskodawczyni nie miała wcześniej miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, ani też nie korzystała wcześniej z tego rodzaju ulg w Polsce. Do Polski przyjechała z powodów biznesowych, osobistych i zamierza zostać tu na stałe (co również potwierdza otrzymane zezwolenie na pobyt stały). Źródłem dochodów uzyskiwanych przez Podatniczkę jest dochód ze stosunku pracy za pracę wykonywaną w Polsce. Ponadto, Wnioskodawczyni ma nadany numer PESEL, który jest także numerem identyfikacji podatkowej w Polsce dla Podatniczki.

Mając na uwadze, że Podatniczka przeniosła się w trakcie 2022 r. do Polski, chciałaby skorzystać z tzw. ulgi na powrót już od 2022 r., czyli w roku, w którym przeniosła swoje miejsce zamieszkania do Polski oraz w kolejnych 3 latach podatkowych.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że nie posiada na ten moment certyfikatu ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00