Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.709.2022.2.KK

Czy Wnioskodawca mógł skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%, na podstawie art. 19. ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., traktując za okres konieczny dla weryfikacji spełnienia przesłanki nabycia statusu małego podatnika przedział czasowy od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021 r.

1. Czy Wnioskodawca mógł skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%, na podstawie art. 19. ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., traktując za okres konieczny dla weryfikacji spełnienia przesłanki nabycia statusu małego podatnika przedział czasowy od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021 r.? 2. Czy Wnioskodawca mógł na tej podstawie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w następnym roku podatkowym stosując obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 9% - uznając za wiążący dla poprzedniego roku podatkowego okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.?

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

1. Czy Wnioskodawca mógł skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%, na podstawie art. 19. ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., traktując za okres konieczny dla weryfikacji spełnienia przesłanki nabycia statusu małego podatnika przedział czasowy od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021 r.?

2. Czy Wnioskodawca mógł na tej podstawie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w następnym roku podatkowym stosując obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 9% - uznając za wiążący dla poprzedniego roku podatkowego okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.?

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 lutego 2023 r. (wpływ 21 lutego 2023 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest spółką komandytową, tj. spółką osobową (jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) utworzoną dnia (...) marca 2017 r.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a jego dochody są w całości opodatkowane w Polsce, zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego na terytorium RP. Wnioskodawca w swojej działalności zajmuje się prowadzeniem restauracji, inną pozostałą usługową działalnością gastronomiczną, w powiązaniu z działalnością rozrywkową i rekreacyjną.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: "ustawa zmieniająca") - Wnioskodawca, jako spółka komandytowa uzyskał status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Status ten Wnioskodawca, na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej uzyskał z dniem 1 maja 2021 r. postanawiając, że przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosować ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00