Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Wiążąca Informacja Stawkowa z dnia 16 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-1.440.251.2022.3.SS

WIS towar (świadczenie kompleksowe) – energia elektryczna wraz z usługą dystrybucji.

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (…) z dnia 21 listopada 2022 r. (data wpływu 25 listopada 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19 stycznia 2023 r. (data wpływu 23 stycznia 2023 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar (świadczenie kompleksowe) – energia elektryczna wraz z usługą dystrybucji

Opis towaru: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje odpłatnie pomieszczenia i wystawia faktury VAT. W ramach opłat czynszowych refakturowane są również, zgodnie z zapisami w umowach, koszty energii elektrycznej. Najemca będzie ponosił koszty energii elektrycznej na podstawie wskazań podliczników w pomieszczeniach 1, 2 a, b, c i 7. Przedmiotem wniosku jest świadczenie kompleksowe, tj. dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji.

Rozstrzygnięcie: CN 27

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. świadczenia na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 23 stycznia 2023 r. poprzez zmianę przedmiotu wniosku, doprecyzowanie opisu świadczenia oraz potwierdzenie wpłaty dodatkowej opłaty.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Prowadzi działalność gospodarczą w branży PKD 6820Z

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00