Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-03-24

Zasady rozliczenia rocznej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.  Sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przez te osoby zależy bowiem od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. Ponadto na część płatników składek nałożony został obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Po raz pierwszy takiego rozliczenia należy dokonać za 2022 r. w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych za kwiecień 2023 r. składanych w terminie do 22 maja 2023 r. 

Obowiązek rocznego rozliczenia podstawy wymiaru i składki zdrowotnej - kogo dotyczy

Płatnicy składek, którzy w 2022 r. ustalali podstawę wymiaru składki zdrowotnej od przychodu lub dochodu, mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2023 r. po raz pierwszy dokonają rozliczenia podstawy wymiaru i wysokości składek zdrowotnych opłaconych w 2022 r.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej są zobowiązani złożyć przedsiębiorcy opodatkowani:

  • według skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej przez płatników rozliczających podatek według skali podatkowej i w formie podatku liniowego

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej to w zasadzie porównanie rocznej składki należnej za 2022 r. z sumą miesięcznych składek zdrowotnych opłaconych w 2022 r. W zależności od wyniku tego porównania, płatnik składek będzie musiał dokonać dopłaty tej składki albo będzie mógł wystąpić do ZUS o jej zwrot.

Ustalenie rocznego dochodu stanowiącego podstawę składki zdrowotnej

Roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi dochód ustalony jako różnica między:

  • osiągniętymi przychodami, w rozumieniu updof, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż:
    • przychody uzyskane w ramach ulgi: PIT zero na powrót, PIT zero dla rodzin 4+, PIT zero dla pracujących seniorów oraz
    • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 updof)

a

  • poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, z uwzględnieniem różnicy remanentu końcowego i początkowego, z odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 24 ust. 1-2b updof)

- pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ustalając podstawę wymiaru składki zdrowotnej, płatnik składek może uwzględnić różnice remanentowe oraz odpłatne zbycie środków trwałych i wartości ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00