Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.29.2023.1.KW

Czy po otrzymaniu przez Spółkę aportu Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania Ryczałtem począwszy od 2023 roku oraz czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wobec Spółki znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania Ryczałtem z art. 28k ust. 1 pkt 5 lub pkt 6 ustawy o CIT?

Czy po otrzymaniu przez Spółkę aportu Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania Ryczałtem począwszy od 2023 roku oraz czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wobec Spółki znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania Ryczałtem z art. 28k ust. 1 pkt 5 lub pkt 6 ustawy o CIT?

Interpretacja indywidualna

- stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 13 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia czy po otrzymaniu przez Spółkę aportu Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania Ryczałtem począwszy od 2023 roku oraz czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wobec Spółki znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania Ryczałtem z art. 28k ust. 1 pkt 5 lub pkt 6 ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") rozpoczął działalność jako jednoosobowa działalność gospodarcza A. Wnioskodawca 21.07.2022 r złożył oświadczenie o przekształceniu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie ART. 551 §5 KSH w związku z ART. 584(1) - 584(13) KSH. Wpis do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS (...) nastąpił 9 sierpnia 2022 r. 30 września 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy spółki z nowym udziałowcem Panem A.I. który tego samego dnia wniósł w aportem niepieniężnym do spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zwany dalej we wniosku jako "Aport" ) Wartość Aportu przekroczyła równowartość kwoty 10 tys. euro. Udziały przez Pana A.I zostały objęte 17 października 2022 roku. Wnioskodawca Spółka posiada siedzibę w Polsce oraz w Polsce podlega opodatkowaniu od całości dochodów. Na dzień złożenia wniosku Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Rok podatkowy Spółki, o którym mowa w art. 8 ustawy o CIT jest równy z rokiem kalendarzowym. Spółka rozważa dokonanie decyzji o wyborze opodatkowania na zasadach przewidzianych w Rozdziale 6b ustawy o CIT, tj. ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ("Ryczałt") w 2023 r. Na moment dokonania wyboru opodatkowania Ryczałtem, Wnioskodawca będzie spełniał warunki wskazane w art. 28j ustawy o CIT. Spółka złoży zawiadomienie, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT niezwłocznie po uzyskaniu interpretacji indywidualnej i wskaże jako pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem okres od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia zgłoszenia. Wnioskodawca jednocześnie zamknie księgi rachunkowe i sporządzi sprawozdanie finansowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc opodatkowania ryczałtem.

Pytania

1)Czy Wnioskodawca jest uprawniony do opodatkowania Ryczałtem, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się w trakcie roku 2023?

2)Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wobec Spółki znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania Ryczałtem z art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT?

3)Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wobec Spółki znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania Ryczałtem z art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, po wniesieniu do Spółki Aportów Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania Ryczałtem począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się w trakcie 2023 r., w którym na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, zostanie w terminie złożone zawiadomienie o wyborze opodatkowania Ryczałtem.

Od miesiąca następującego po miesiącu złożenia deklaracji wyboru formy opodatkowania Spółka będzie miała prawo do wyboru Ryczałtu. Wniesienie do Spółki Aportów przez Wspólnika jest bez znaczenia dla prawa do Ryczałtu gdyż od powstania podmiotu upłynęło więcej niż 24 miesiące. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, wobec Spółki nie znajdzie zastosowania zasada wyłączenia z opodatkowania Ryczałtem przewidziane w art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. Spółka nie wniosła bowiem aportu do innych spółek ani Spółka nie została podzielona.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00