Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna
na dzień 29-05-2023
Porada aktualna
na dzień 29-05-2023
Data publikacji: 2023-03-24

Czy firma spełnia kryteria do sporządzenia sprawozdania finansowego dla małych jednostek zgodnie z art. 3 ust. 1d ustawy o rachunkowości

PROBLEM

Proszę o interpretację art. 3 ust 1d ustawy o rachunkowości. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są jednostki, o których mowa w ust. 1c, które: 1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 oraz 2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości. Firma w 2020 r. przekroczyła jedną wielkość, o której mowa w art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, w 2021 r. przekroczyła dwie wielości, o których mowa w art. 3 ust. 1c tej ustawy, w 2022 r. również przekroczyła dwie wielkości, o których mowa w art. 3 ust. 1c ustawy. Za 2020 r. oraz 2021 r. sporządziła sprawozdanie finansowe według załącznika 5 tj. dla małych jednostek. Czy w nawiązaniu do ust. 1d ustawy o rachunkowości za 2022 r. firma ma prawo sporządzić sprawozdanie finansowe dla małych jednostek według załącznika 5 (po podjęciu decyzji właściciela), czy dopiero za 2023 r. traci prawo do sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika 5? 

RADA

Firma nie może sporządzić sprawozdania finansowego dla małych jednostek według załącznika 5.

UZASADNIENIE

Jak wynika z art. 3 ust 1d ustawy o rachunkowości jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00