Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.189.2019.8.RR

Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

Interpretacja indywidualna po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie:

1)ponownie rozpatruję sprawę Pana wniosku z 18 marca 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 6 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Lu 427/19 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2022 r., sygn. akt II FSK 544/20 i

2)stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 marca 2019 r. wpłynął Pana wniosek z 18 marca 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca w okresie od 2008 r. do 2016 r. był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na stanowisku członka zarządu, następnie wiceprezesa zarządu i kolejno prezesa zarządu (…) S.A. (dalej: "Spółka"). Wraz z nawiązaniem stosunku pracy została zawarta w dniu 1 sierpnia 2008 r. umowa o zakazie konkurencji, która obowiązywała do momentu wypowiedzenia z Wnioskodawcą stosunku pracy.

Umowa o zakazie konkurencji została zawarta w oparciu o przepisu ustawy Kodeks pracy oraz swobody umów wyrażonej przepisami ustawy Kodeks cywilny. W myśl art. 1011 § 1 ustawy Kodeks pracy, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Zgodnie z zapisami § 5 umowy o zakazie konkurencji, po rozwiązaniu stosunku pracy Wnioskodawca ma powstrzymać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy. Z tego tytułu otrzymał On od Spółki odszkodowanie w wysokości dwunastomiesięcznego wynagrodzenia brutto. Odszkodowanie było wypłacane w ratach miesięcznych wynoszących 1/12 kwoty całkowitej. Płatność ostatniej z rat przypadła na listopad 2017 r. Zakład pracy (płatnik) przy wypłacie odszkodowania zastosował zasady opodatkowania zgodnie z zapisem art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrał podatek zryczałtowany w wysokości 70% od wypłaconego odszkodowania za okres od czerwca 2017 ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00