Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 21-09-2023
Artykuł aktualny
na dzień 21-09-2023
Data publikacji: 2023-03-31

Zakup usług za granicą – kiedy rozliczamy VAT od importu usług

Kupując usługi od zagranicznych kontrahentów, nie odliczymy od ich zakupu VAT. Jeśli miejsce świadczenia jest za granicą, kontrahent naliczy VAT, o zwrot którego możemy wnioskować przez polski urząd z faktury wystawionej przez kontrahenta. Gdy miejsce świadczenia jest w Polsce, możemy być zobowiązani do rozliczenia VAT od importu usług za sprzedawcę. W  artykule omawiamy zasady postępowania, gdy polski podatnik rozlicza import usług.

W przypadku importu usług do rozliczania VAT z tytułu świadczenia usług są zobowiązani - zamiast podatników świadczących usługi - podatnicy nabywający usługi. W niniejszym artykule omówione zostaną warunki występowania oraz zasady opodatkowania importu usług.

1. Kiedy polski podatnik rozlicza import usług

Importem usług jest sytuacja, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Do wystąpienia importu usług najczęściej konieczne jest łączne spełnienie czterech warunków. Wyjątek dotyczy usług związanych z nieruchomościami, w przypadku których dodatkowo spełniony musi być również piąty warunek (zob. tabelę).

Tabela. Warunki, których spełnienie powoduje, że należy rozliczyć import usług

Lp. Obowiązek rozliczenia importu usług istnieje, gdy:
1. wykonywana jest usługa, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski

2.

usługa ta jest świadczona odpłatnie

3.

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, lecz posiadający na terytorium kraju stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli miejsce to nie bierze udziału w świadczeniu usług

4.

usługobiorcą jest:

  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT - podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE,
  • w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE

Warunek dotyczący tylko usług związanych z nieruchomościami:

5.

usługodawca nie jest w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT

1.1. Ustalenie, czy miejsce świadczenia zakupionej usługi znajduje się w Polsce

Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać polski podatnik, kupując usługę od zagranicznego kontrahenta, jest ustalenie miejsca świadczenia. Gdy znajduje się ono na terytorium Polski, to należy ustalić, czy są spełnione kolejne warunki, aby rozliczyć import usług. Miejsce świadczenia ustalamy na podstawie art. 28a-28o ustawy o VAT oraz § 3 i 4 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług(zob. Ściąga księgowego do numeru 3/2023 Biuletynu VAT "Jak ustalić miejsce świadczenia nabytych lub wykonanych usług") .

1.1.1. Brak obowiązku rozliczenia VAT od importu usług, gdy kupujemy bilety lotnicze

Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku zakupu biletów lotniczych na trasach międzynarodowych. Jak wynika z § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób miejscem świadczenia ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00