Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 25-06-2024
Artykuł aktualny na dzień 25-06-2024
Data publikacji: 2023-04-20

Wynagrodzenia i dodatki przysługujące nauczycielom

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mają zagwarantowane ustawowe prawo do określonych składników wynagrodzenia. Oprócz płacy zasadniczej przysługują im m.in. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, a także nagroda jubileuszowa. 

Wysokość danego składnika wynagrodzenia jest uzależniona od spełnienia przez nauczyciela określonych warunków. Stawki większości dodatków określa w regulaminie wynagradzania uzgodnionym ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, np. gmina czy powiat. 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela jest uzależniona od:

  • stopnia awansu zawodowego (nauczyciel mianowany lub dyplomowany), 
  • posiadanych kwalifikacji (m.in. nauczyciel posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje) oraz 
  • wymiaru zajęć obowiązkowych.

 

Tabela 1. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2023 r.

Lp.

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący)

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany
1.

Tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym

3690 zł

3890 zł

4550 zł

2.Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3600 zł

3700 zł

3960 zł

 

Do celów ustalenia wyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel musi udokumentować do niej prawo, poprzez przedstawienie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów. 

Do czasu otrzymania przez nauczyciela aktu nadania stopnia awansu zawodowego udokumentowanie prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego następuje poprzez przedstawienie aktu mianowania lub umowy o pracę albo innego dokumentu, na podstawie których można stwierdzić uzyskanie przez nauczyciela odpowiedniego stopnia awansu zawodowego z mocy prawa (§ 3 i § 12 rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00