Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 18-04-2024
TEMATY:
Porada aktualna na dzień 18-04-2024
TEMATY:
Data publikacji: 2023-05-11

Jakie są obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zatrudnienia obywatela Ukrainy na stanowisku urzędniczym w urzędzie gminy

PROBLEM

Jakie są obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zatrudnienia obywatela Ukrainy na stanowisku urzędniczym w urzędzie gminy? Jakie warunki musi spełnić taki kandydat, oprócz posiadania znajomości języka polskiego, zgodnie z przepisami dotyczącymi służby cywilnej? Jakie dokumenty związane z pobytem i zgodą na pracę są wymagane?

RADA

W przypadku zatrudniania pracowników narodowości ukraińskiej cały czas obowiązują przepisy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wynika z nich, że obywatele Ukrainy przybywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie mogą być zatrudniani na stanowiskach pomocniczych i obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego w szczególności w urzędach gmin.

Ogólną zasadą obowiązującą na gruncie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest to, że obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy jego popyt uznaje się za legalny lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium RP, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00