Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-06-02
Data publikacji: 2023-06-02

Kodeks pracy 2023 - urlop ojcowski

Pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, przysługuje z tego tytułu urlop ojcowski. Urlop ten jest niezależny od uprawnień matki dziecka w związku z macierzyństwem, co oznacza możliwość korzystania z urlopu ojcowskiego przez pracownika – ojca dziecka np. w tym samym czasie, gdy matka korzysta z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego, lub po zakończeniu przez nią tych urlopów, a nawet gdy matka dziecka w ogóle nie ma prawa do tych urlopów, ponieważ nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje również pracownikowi – ojcu dziecka, który przysposobił dziecko, natomiast nie przysługuje, jeżeli przyjął dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, lub jest opiekunem prawnym dziecka. 

Ważne

Prawo do urlopu ojcowskiego nie przysługuje pracownikowi na etapie postępowania o przysposobienie dziecka, a dopiero po jego zakończeniu i uprawomocnieniu się postanowienia w tej sprawie. 

Przykład

Pracownicy przyjęli w maju 2023 r. na wychowanie półroczne dziecko z zamiarem jego przysposobienia. W związku z tym złożyli wniosek w tej sprawie do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania adopcyjnego. Od 15 maja 2023 r. pracownica korzysta z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni na to dziecko. Pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o adopcji, ponieważ w świetle prawa dopiero wówczas stanie się ojcem tego dziecka.

Po zmianie przepisów został skrócony okres, w którym ojciec dziecka może wykorzystać urlop ojcowski. Urlop ten może być wykorzystany przez pracownika – ojca dziecka w każdym czasie, jednak w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia: 

  • urodzenia dziecka lub 
  • uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko przysposobione 14 roku życia. 

Niewykorzystany w tych terminach urlop ojcowski przepada

Warto wskazać, że przed zmianą przepisów w tym zakresie ojcowie lub opiekunowie mogli wykorzystać ten urlop w ciągu 24 miesięcy od urodzenia dziecka lub uprawomocnienia się postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. 

Ubezpieczeni podlegający ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż pracowniczy mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za taki sam okres, jak okres urlopu ojcowskiego określony w Kodeksie pracy i mogą korzystać z tego zasiłku na takich samych zasadach, jak pracownicy.

Wymiar urlopu i zasady korzystania 

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni, jednak możliwe jest wykorzystanie go w dwóch częściach, po jednym tygodniu w różnych terminach. 

Przykład

Dziecko pracownika urodziło się 6 maja 2023 r. Pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego na okres od 15 do 21 maja 2023 r. (7 dni). Pozostałą część urlopu w wymiarze 1 tygodnia będzie mógł wykorzystać w okresie późniejszym, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. 

Wymiar urlopu ojcowskiego jest taki sam w przypadku, gdy urodzi się albo zostanie przysposobione jedno dziecko, jak i wtedy, gdy przy jednym porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko albo w razie adoptowania jednocześnie więcej niż jednego dziecka. Gdy urodzą się np. bliźnięta, urlop ojcowski nadal wynosi 2, a nie 4 tygodnie.

Renata Tonder

Artykuł pochodzi z książki: Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00