Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-06-07
Data publikacji: 2023-06-07

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina

Podsumowanie dwóch dekad współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy – to główny temat spotkania wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z samorządowcami z obu państw, które odbyło się w Przemyślu. Przy tej okazji wiceszefowa MFiPR ogłosiła też pierwsze konkursy na polsko-ukraińskie projekty.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskich i ukraińskich samorządów, organizacji pozarządowych i administracji, którzy od dwudziestu lat inicjują i z sukcesem realizują wspólne projekty na pograniczu polsko-ukraińskim. Wśród uczestników byli m.in. wicewojewoda Jolanta Sawicka, wicemarszałek Piotr Pilch oraz konsul generalna RP we Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz i konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Oleh Kuts.

W drugiej części wydarzenia ogłoszono pierwszy nabór projektów konkursowych w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Budżet programu to ponad 187 mln euro, a maksymalne dofinansowanie dla projektów to aż 90%. 

W ramach pierwszego naboru wniosków, partnerzy z Polski i Ukrainy będą mogli otrzymać unijne środki na wspólne projekty z priorytetów Zdrowie (budżet 37 mln euro) oraz Środowisko (budżet 43 mln euro).

Zdrowie

W związku z trwającą wojną w Ukrainie, szczególne znaczenie będą miały projekty z zakresu ochrony zdrowia. Wspieramy zarówno szkolenia specjalistów, jak i zakup sprzętu, i inwestycje w niezbędną infrastrukturę. Liczymy na to, że istotnym elementem polsko-ukraińskich projektów będzie systemowa pomoc osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji. 

Środowisko

Natomiast w priorytecie Środowisko czekamy na projekty dotyczące łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, zwiększenia dostępu do dobrej jakości wody i zrównoważonej gospodarki wodnej, ochrony bioróżnorodności oraz redukcji wszelkich rodzajów zanieczyszczeń. Pierwsze rozstrzygnięcia planujemy jeszcze w tym roku.

Gdzie

Obszar Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 obejmuje w Polsce województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz część mazowieckiego oraz zachodnie obwody Ukrainy: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski

Rolę instytucji zarządzającej programem pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Sekretariat Gabinetu Ministrów w Ukrainie pełni funkcję instytucji krajowej i koordynuje wdrażanie programu po stronie ukraińskiej. 

Priorytety

Program będzie wspierał realizację projektów w ramach następujących 5 priorytetów

Priorytet 1: Środowisko

 • wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
 • wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Priorytet 2: Zdrowie

 • zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Priorytet 3: Turystyka

 • wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Priorytet 4: Współpraca

 • zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych,
 • budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

Priorytet 5: Granice

 • rozwój infrastruktury przejść granicznych oraz szkolenia dla służb mundurowych.

Adresaci programu

Program jest skierowany do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych,
 • służb, inspekcji i straży,
 • państwowych jednostek budżetowych,
 • organizacji pozarządowych,
 • izb handlowych, gospodarczych i biznesowych.

W ramach programu będą realizowane:

 • duże projekty infrastrukturalne (wybrane w trybie pozakonkursowym, zawierające komponent infrastrukturalny o wartości co najmniej 2,5 mln euro), 
 • projekty konkursowe (o wartości dofinansowania od 100 tys. do 2,5 mln euro) 
 • oraz mikroprojekty (o wartości dofinansowania do 100 tys. euro). 

Konferencja była pierwszym z serii 20 wydarzeń na 20-lecie Programu zorganizowanych w 2023 r. (10 w Polsce, 10 w Ukrainie). Będą one prezentowały rezultaty projektów, a do wspólnej organizacji zostaną zaproszeni dotychczasowi beneficjenci projektów. Wydarzenia będą dniami otwartymi w projektach. 

ewt.gov.pl

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00