Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-09-28

Procedura podejmowania uchwał podatkowych przez rady gmin

Czwarty kwartał roku to czas, w którym gminy muszą zdecydować, czy podejmą nową uchwałę podatkową na kolejny rok. Choć w 2023 r. pojawiła się obawa, że w wyniku nowelizacji przepisów gminy zostaną zobowiązane do określania stawek podatków i opłat lokalnych na kolejny rok już do 30 września roku poprzedniego, to jednak po sprzeciwach samorządów zrezygnowano z wprowadzenia tego rodzaju zmian. O wysokości maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych decyduje wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W I półroczu 2023 r., w stosunku do I półrocza 2022 r., wyniósł on 115, co oznacza wzrost cen o 15%, a w konsekwencji rekordowy wzrost stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych o około 15% w stosunku do 2023 r. Jednak o ostatecznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie danej gminy decyduje w drodze stosownej uchwały jej rada. W przepisach o samorządzie gminnym nie znajdziemy szczegółowych regulacji dotyczących procedury podejmowania uchwał podatkowych. Jak postępować, by uchwała została podjęta zgodnie z prawem? Kiedy jest najlepszy moment na rozpoczęcie prac nad nią? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszej procedurze.

Aby rada gminy mogła podjąć uchwałę podatkową:

  1. na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza musi zostać określony wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego;
  2. minister właściwy do spraw finansów publicznych musi ogłosić w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Jeśli uchwała podatkowa nie zostanie podjęta, to w nowym roku podatkowym będą co do zasady miały zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzednim (art. 20a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; dalej: upol). Jeśli jednak na terenie gminy obowiązywały uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz obniżenia ceny sprzedaży drewna, to należy pamiętać o tym, że obowiązują one tylko w roku podatkowym, na który zostały uchwalone w i przypadku niepodjęcia nowych uchwał, te wskaźniki będą obowiązywały na terenie gminy w wysokości wynikającej z komunikatów Prezesa GUS.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00