Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-10-10
Data publikacji: 2023-10-10

Sprawdź, jakich faktur nie wystawisz w KSeF

W systemie KSeF mogą być wystawiane dokumenty, które zawierają obowiązkowe dane zgodne ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Dlatego też nie wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą przedsiębiorcy przygotują przy użyciu systemu KSeF.

Noty korygujące 

KSeF nie przewiduje możliwości wystawiania i przesyłania not korygujących w postaci ustrukturyzowanej, ze względu na ich specyfikę. Do 30 czerwca 2024 r. podatnik nie jest jednak pozbawiony możliwości wystawiania not korygujących. Noty korygujące mogą być wystawiane i otrzymywane poza KSeF.

Duplikaty faktur

Do faktur ustrukturyzowanych wystawionych i dostarczonych za pomocą KSeF nie mają zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur (kolejnych egzemplarzy faktury), określone w art. 106l ustawy o VAT, ponieważ nie istnieje możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury ustrukturyzowanej w systemie.

Faktury niezgodne ze wzorem faktury ustrukturyzowanej

W KSeF nie jest możliwe wystawienie faktur, w odniesieniu do których odrębne przepisy przewidują brak obowiązku ujęcia numeru, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację nabywcy.

Są to faktury, które mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT. Wykaz tych faktur zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur. W odniesieniu do niektórych spośród tych faktur przewidziano brak obowiązku ujęcia numeru NIP sprzedawcy lub danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację nabywcy, tj. danych, które zgodnie z wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej będą stanowić obligatoryjne elementy faktury ustrukturyzowanej.

Przykładowo, wyłączeniem z KSeF są objęte m.in. faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT. Tego typu faktury nie zawierają bowiem NIP sprzedawcy.

Przykładem dokumentów, których wystawienie w KSeF nie jest możliwe, są także faktury, o których mowa w § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia. Są to faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawiane w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Faktury tego typu, z uwagi na brak danych umożliwiających identyfikację nabywcy, będą wystawiane poza KSeF.

Możliwe będzie zatem jednoznaczne ustalenie, czy podatnik wystawiający, na podstawie odrębnych przepisów, dokumenty, które nie zawierają konkretnych elementów, będzie miał możliwość dokonania tego przy użyciu KSeF.

Faktury wystawiane przy użyciu kasy rejestrującej

KSeF nie obejmuje faktur wystawianych przy użyciu kasy rejestrującej. W taki sposób faktury będzie można wystawiać tylko do końca 2024 r.

Faktury VAT RR

Do 30 czerwca 2024 r. w KSeF nie ma także możliwości wystawiania faktur VAT RR (dokumentujących nabycie produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych).

Faktury pro forma

Poza KSeF będą musiały być wystawiane dokumenty zwane fakturami pro forma, które są podstawą do zapłaty.

Faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych (PEF)

System faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym i system faktur ustrukturyzowanych wystawianych w ramach KSeF w wersji fakultatywnej są systemami funkcjonującymi odrębnie.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00