Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-10-26
Data publikacji: 2023-10-26

Co grozi biuru rachunkowemu za niestosowanie KSeF

Regulacje dotyczące obowiązkowego KSeF przewidują sankcje w postaci kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązków związanych z powszechnym korzystaniem z systemu.

Kary mają być nakładane w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego, a ich kwota może wynosić do 100% kwoty podatku wykazanego na dokumencie:

  • wystawionym poza KSeF,
  • wystawionym w okresie awarii, ale niezgodnie z udostępnionym wzorem, lub
  • wystawionym w okresie awarii, ale nieprzesłanym do KSeF w 7-dniowym terminie po ustąpieniu awarii (z wyjątkiem awarii, która ogłaszana jest w środkach masowego przekazu).

W przypadku dokumentów bez wykazanego podatku kara pieniężna ma wynosić do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze.

Jednocześnie, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów ustawy o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Oznacza to, że zakłada się wówczas potencjalnie wyłącznie karę pieniężną, czyli sankcję administracyjną w postaci dolegliwości finansowej, ale wyłączona jest możliwość pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Warto zaznaczyć, że znowelizowana ustawa o VAT zakłada miarkowanie kar już od 0 zł. Kary będą należne bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wysokość kary ma być wymierzana w zależności od wagi popełnionego wykroczenia.

W tym zakresie znowelizowana ustawa o VAT przewiduje odwołanie do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz do ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Przy wymierzaniu kary organ administracji publicznej ma brać pod uwagę takie czynniki, jak:

  • waga i okoliczności naruszenia prawa,
  • częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku,
  • uprzednie ukaranie za to samo zachowanie,
  • stopień przyczynienia się strony,
  • działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa,
  • wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, 

a w przypadku osoby fizycznej:

  • warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.
Ważne

Kary za niestosowanie KSeF mają wejść w życie z półrocznym opóźnieniem w stosunku do wprowadzenia obowiązku stosowania systemu. Przewidziano, że stosowanie kar od początku 2025 r. da podatnikom wystarczająco dużo czasu na przystosowanie się do nowego systemu.

Artykuł pochodzi publikacji Poradnika Gazety Prawnej: KSeF - wdrożenie w firmie >>

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00