Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 21-02-2024
Artykuł aktualny na dzień 21-02-2024
Data publikacji: 2023-11-30

Świąteczne bony i paczki finansowane z ZFŚS

W okresie przedświątecznym wielu pracodawców uruchamia środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS/fundusz) i przekazuje swoim pracownikom dodatkowe świadczenia. Wciąż najchętniej wybierane są bony lub talony uprawniające do poboru towarów za określoną kwotę, a także paczki z artykułami spożywczo-przemysłowymi, w tym również paczki dla dzieci. W artykule wyjaśniamy m.in. kto i kiedy ma prawo otrzymać taki bonus i czy od prezentów finansowanych z ZFŚS trzeba odprowadzać składki na ZUS. 

Działalność socjalna polega m.in. na udzielaniu pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:

  1. pracownicy i ich rodziny, 

  2. emeryci i renciści będący byłymi pracownikami i ich rodziny oraz 

  3. inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

 

W przypadku pracowników ustawodawca nie wprowadził żadnych dodatkowych obwarowań. Zatem nie ma znaczenia ani staż pracy w jednostce, ani rodzaj umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony, w celu przygotowania zawodowego), ani wymiar czasu pracy. Statusu pracownika nie tracą również osoby czasowo nieobecne, przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem czy długotrwałych zwolnieniach lekarskich. One też mogą ubiegać się o określone świadczenia, podobnie jak pracownicy będący w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Nie można ich wykluczyć z kręgu uprawnionych tylko z tego powodu, że w perspektywie odejdą z pracy. W okresie wypowiedzenia pracownik może korzystać ze wszystkich uprawnień. 

ZAPAMIĘTAJ!

Bony, paczki lub inne upominki świąteczne (świadczenia, które przewiduje regulamin funduszu) otrzymuje także pracownik znajdujący się w okresie wypowiedzenia.

Pracodawca może także wskazać inne osoby (poza pracownikami) mogące sięgać po wsparcie z ZFŚS w razie potrzeby, np. zleceniobiorców, byłych pracowników, ale jeszcze niebędących emerytami czy rencistami, członków rodziny zmarłych pracowników, itp. 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00