Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-12-01
Data publikacji: 2023-12-01

Sprzeciw wobec obciążaniu przedsiębiorców najwyższą stawką podatku od nieruchomości

Rzecznik MŚP sprzeciwia się godzącej w interes przedsiębiorców profiskalnej wykładni przepisów dotyczących obciążania ich najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest bowiem wystarczający do uznania związku tej nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do Rzecznika MŚP z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wobec którego została wydana decyzja o nałożeniu podatku od nieruchomości w najwyższej stawce. Obiekt przez wiele lat był w stanie wymagającym gruntownego remontu, zagrzybiały, bez dostępu do mediów. W żaden sposób przedsiębiorca nie używał nieruchomości do celów związanych z działalnością gospodarczą, nie była ona także wciągnięta do ewidencji środków trwałych ani przedsiębiorca nie rozliczał wydatków na nią w kosztach uzyskania przychodów.

Pomimo tego organy pierwszej, jak i drugiej instancji stały na stanowisku, że Przedsiębiorca zobligowany jest do zapłaty podatku od nieruchomości w najwyższej stawce, gdyż nieruchomość ta potencjalnie może być związana z działalnością gospodarczą, skoro przedmiotem działalności tego przedsiębiorcy jest m.in. najem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2023 r. sprawy ze skargi przedsiębiorcy przy udziale Rzecznika MŚP na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję.

Rzecznik MŚP w swoim wystąpieniu podkreślił, że w stanie faktycznym stanowiącym podstawę rozstrzygnięcia sprawy, intencją przedsiębiorcy nie było wykorzystywanie tej nieruchomości w działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie wykonywał żadnych czynności mających na celu jej przygotowanie do działalności gospodarczej, w szczególności nie stanowiła ona środka trwałego w prowadzonej działalności oraz nie rozliczał on wydatków na nią w kosztach uzyskania przychodów.

Rzecznik MŚP negatywnie ocenia praktykę organów podatkowych polegającą na rozszerzającej wykładni przepisów dotyczących nieruchomości z związanych z działalnością gospodarczą, gdyż sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczający do uznania związku tej nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rzecznik MŚP wykonując swoje ustawowe zadania, wniósł także skargi na pozostałe decyzje SKO w Katowicach dotyczące podatku od nieruchomości za 2020 r. i 2021 r.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00