Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-12-05
Data publikacji: 2023-12-05

Usprawnienie procesu egzaminacyjnego na doradcę podatkowego

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

Minister Finansów 24 listopada 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.

Nowe rozwiązania są efektem dotychczasowych doświadczeń Komisji Egzaminacyjnej w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego, jak również oczekiwań samych kandydatów.

Wprowadzają one m.in.:

  • możliwość powiadamiania kandydatów na doradców podatkowych o terminie części pisemnej egzaminu drogą elektroniczną;

  • zasadę uzależniającą wyznaczanie terminu części ustnej egzaminu na dany miesiąc, od wpływu wniosku do Komisji Egzaminacyjnej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego;

  • możliwość dostosowywania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi;

  • pojęcie „cyklu egzaminacyjnego” dookreślające poszczególne etapy składające się na egzamin na doradcę podatkowego;

  • jednorazowość – w ramach danego cyklu egzaminacyjnego - zwrotu opłaty i zmiany terminu egzaminu w przypadku niestawiennictwa kandydata na części pisemnej egzaminu;

  • zasadę składania kolejnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu dopiero po zakończeniu trwającego cyklu egzaminacyjnego;

  • uzupełnienie przypadków stanowiących podstawę wykluczenia z egzaminu o sytuacje posługiwania się przez kandydata niedozwolonymi urządzeniami;

  • ogólne kryteria oceny zadania egzaminacyjnego oraz wymóg sporządzenia przez skład egzaminacyjny jej uzasadnienia;

  • obowiązek uzasadniania przez kandydata wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej.

Nowe regulacje będą miały zastosowanie do egzaminów na doradcę podatkowego, których terminy przeprowadzenia wyznaczone zostaną po dniu wejścia w życie rozporządzenia. W przypadku części ustnej – począwszy od egzaminów wyznaczonych na luty 2024 r., a w przypadku części pisemnej – do egzaminów, których terminy zostaną wyznaczone na kwiecień 2024 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00