Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-12-05
Data publikacji: 2023-12-05

Jak sprawdzić swój rachunek PPK

W serwisie MojePPK można monitorować stan swoich oszczędności na wszystkich rachunkach PPK, a także sprawdzić, czy w ogóle oszczędzamy w PPK. 

Od styczniu 2022 roku działa – prowadzony przez PFR Portal PPK - serwis MojePPK. Za jego pośrednictwem uczestnik PPK może sprawdzić, co dzieje się na jego wszystkich rachunkach PPK. W ten sposób PFR Portal PPK realizuje swój ustawowy obowiązek informowania uczestników PPK o wartości środków zgromadzonych przez nich w PPK.

Główną zaletą serwisu jest umożliwienie monitorowania w jednym miejscu stanu swoich oszczędności w PPK. Będzie to nabierało na znaczeniu z biegiem lat, kiedy uczestnicy programu będą mieli coraz więcej rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych.

Dane prezentowane w serwisie

Po zalogowaniu w serwisie, użytkownik uzyskuje dostęp do zagregowanych danych o łącznych środkach zgromadzonych przez niego w PPK, a także do szczegółowych informacji o poszczególnych, utworzonych dla niego rachunkach PPK. 

W serwisie MojePPK użytkownik może sprawdzić:

 • wartość środków zgromadzonych w PPK - na wszystkich rachunkach łącznie i na poszczególnych rachunkach PPK; 

 • wysokość wpłat do PPK - w podziale na wpłaty uczestnika, wpłaty pracodawcy i państwa oraz z wyszczególnieniem wpłat podstawowych i dodatkowych; 

 • listę wszystkich swoich rachunków PPK – m.in. z nazwą lub oznaczeniem pracodawcy oraz nazwą instytucji finansowej, która prowadzi dany rachunek; 

 • w jakich funduszach zdefiniowanej daty oszczędza; 

 • wartość dokonanych wypłat z PPK, a także zwrotów i wypłat w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych; 

 • datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK - ta informacja pomoże zweryfikować, czy aktywnie oszczędzamy na danym rachunku PPK. 

W danych dotyczących rachunku PPK użytkownik serwisu znajdzie również wykres prezentujący stan środków na tym rachunku w ujęciu historycznym. Dzięki niemu, uczestnik PPK sprawdzi, jakie wyniki osiąga fundusz w wybranym przedziale czasowym. Użyteczną funkcją jest możliwość wygenerowania z serwisu raportu z listą rachunków PPK oraz informacją o wartości środków. 

Ewidencja PPK

Dane prezentowane w serwisie pochodzą z Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR S.A. Ewidencja PPK to system teleinformatyczny, który obejmuje ewidencję (rejestr) m.in. instytucji finansowych, podmiotów zatrudniających i uczestników PPK. System Ewidencji PPK jest zintegrowany z instytucjami finansowymi obsługującymi PPK - tak, aby agregować informacje z całego rynku PPK. 

Logowanie

Dostęp do Serwisu MojePPK jest możliwy poprzez przycisk „Zaloguj się” na www.mojeppk.pl albo bezpośrednio poprzez stronę serwisu – www.rachunek.mojeppk.pl.

Najwygodniejszą opcją jest logowanie przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód, mojeID, aplikacja mObywatel). Innym sposobem jest rejestracja konta w serwisie MojePPK oraz logowanie za pomocą loginu i hasła. 

Warto pamiętać, że logowanie przez login.gov.pl będzie możliwe, o ile uda się powiązać dane przypisane do rachunku PPK w Ewidencji PPK z danymi identyfikacyjnymi z Profilu Zaufanego, e-dowodu, narzędzia mojeID lub aplikacji mObywatel logującego się uczestnika. Tylko wtedy system odszuka jego rachunki i zostaną mu one zaprezentowane w serwisie.

Jeżeli system nie będzie mógł powiązać żadnego rachunku z Ewidencji PPK z danymi z login.gov.pl, może to m.in. oznaczać, że nie mamy rachunku PPK. W takiej sytuacji w serwisie pojawi się komunikat - „Nie odnaleźliśmy Twojego rachunku PPK”. 

Oczywiście nie musi to wcale oznaczać, że w ogóle nie oszczędzamy w PPK, gdyż nie zostaliśmy „zapisani” do programu. Powodem, dla którego serwis nie znajdzie naszego rachunku/rachunków PPK, może być np. również to, że zostaliśmy „zapisani” do PPK z innymi danymi identyfikacyjnymi niż te przypisane do Profilu Zaufanego albo nie upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby informacja o tym, że przystąpiliśmy do PPK została odnotowana przez Ewidencję PPK. W takiej sytuacji warto jednak sprawdzić, co jest powodem „nieodnalezienia naszego rachunku PPK”. Pracownik powinien upewnić się w dziale kadr i płac swojej firmy, czy pracodawca zawarł w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK.

Rejestracja konta

Jeśli nie chcemy lub nie możemy skorzystać z logowania przez login.gov.pl, możemy zalogować się za pomocą konta utworzonego w serwisie MojePPK. W celu rejestracji konta, użytkownik będzie potrzebował danych przypisanych do jednego, wybranego przez siebie rachunku PPK. Powiązanie konta w serwisie z konkretnym rachunkiem PPK jest konieczne, aby można było zweryfikować tożsamość rejestrującej się osoby. Dane przypisane do rachunku PPK to dane, które pracodawca przekazał do instytucji finansowej, „zapisując” pracownika do PPK i które potem instytucja finansowa przekazała do Ewidencji PPK. Jeśli te dane zostały przez uczestnika zaktualizowane, potrzebne będą dane po zmianie. 

Dane wymagane do rejestracji konta to:

 • numer PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu), 

 • numer telefonu komórkowego lub e-mail, 

 • data urodzenia, 

 • NIP pracodawcy, 

 • nazwa instytucji finansowej (do wyboru z listy), 

 • kwota ostatniej wpłaty podstawowej pracodawcy, przekazanej na rachunek PPK, który zostanie użyty do rejestracji. 

Ważne: Po zarejestrowaniu konta w serwisie, użytkownik może zalogować się przez login.gov.pl. Nie będzie natomiast możliwe zarejestrowanie konta w serwisie, jeśli uczestnik choć raz skorzystał z logowania poprzez login.gov.pl

Źródło: www.mojeppk.pl

 
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00