Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 22-04-2024
Artykuł aktualny na dzień 22-04-2024
Data publikacji: 2024-02-07

Kasa fiskalna – ewidencjonowanie, ulga na zakup, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania

Podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwykle ma obowiązek zaewidencjonowania obrotu oraz kwoty podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej, chyba że może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Jednym z obowiązków użytkowników kas jest wydawanie paragonu kupującemu. Nie zawsze taki obowiązek istnieje. 

Przedstawiamy aktualne interpretacje na ten temat.

I. Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej

1. Czy można skorygować paragony, na których nie podano numeru NIP kupującego

Nie ma podstaw do uznania braku numeru NIP na paragonie za oczywistą pomyłkę. Dlatego nie można wystawić faktury korygującej do uprzednio wystawionego paragonu bez numeru NIP nabywcy. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2023 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.684.2023.1.KFK) czytamy:

Oczywista omyłka jest to więc pomyłka, która jest łatwa do zauważenia, a „oczywistość” omyłki, rozumianej jako określenie niedokładności, nasuwa się każdemu bez potrzeby dodatkowych ustaleń, dokumentów.

  1. Oczywiste pomyłki na paragonie

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że oczywistą omyłką dotyczącą numeru NIP nabywcy może być błąd polegający np. na braku jednej cyfry, przestawieniu cyfr bądź pomyłka w jednej cyfrze. Błąd ten nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym czy zmianą numeru NIP na innego podatnika.

Tym samym, w przedstawionych okolicznościach sprawy nie można uznać, że doszło do oczywistej pomyłki, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia. Zatem, przepis § 3 ust. 5 rozporządzenia do opisanej we wniosku sytuacji nie będzie miał zastosowania.

Ewidencja oczywistych pomyłek dotyczy zatem takich pomyłek, które odnoszą się do wartości i przedmiotu sprzedaży. Nie można przyjąć, że korygowanie numeru NIP poprzez jego „uzupełnienie” (wobec braku tego numeru na paragonie) będzie stanowiło „oczywistą omyłkę” w zakresie wartości i przedmiotu sprzedaży, którą można zniwelować poprzez ujęcie w ww. ewidencji i ponowne zaewidencjonowanie na kasie rejestrującej, a więc udokumentowanie kolejnym paragonem fiskalnym.

Brak numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym nie stanowi zatem oczywistej omyłki, o której mowa w ww. § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, która mogłaby być ujęta w tej ewidencji.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00