Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-02-07
Data publikacji: 2024-02-07

Czy trzeba doliczyć VAT do opłaty SUP - stanowisko MF

Od 1 stycznia przedsiębiorcy mają obowiązek doliczania do sprzedawanej żywności i napojów w opakowaniach jednorazowych z tworzyw sztucznych dodatkowej opłaty tzw. opłaty od plastiku (opłaty SUP - single use plastic). Nowe przepisy - wprowadzające do polskiego porządku prawnego Dyrektywę SUP - nie zawierają zapisów dotyczących wliczania opłaty do podstawy opodatkowania VAT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie dziennikarza "Gazety Prawnej" wyjaśnia w jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż w opakowaniach plastikowych.

Zobacz również: Podatek od plastiku dla sklepu posiadającego automat do kawy >>>

Od 1 stycznia 2024 r. na podstawie art. 3b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, przedsiębiorca prowadzący:

  • jednostkę handlu detalicznego,
  • jednostkę handlu hurtowego lub
  • jednostkę gastronomiczną,

w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wymienione w załączniku nr 6 do ustawy), będące opakowaniami na napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach, zwanej dalej ,,opłatą”.

Na gruncie ustawy o VAT należy wskazać, że opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Podstawą opodatkowania jest natomiast wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W związku z powyższym opłata za opakowania na posiłki lub napoje na wynos, która będzie pobierana wraz z ceną sprzedaży za napój lub posiłek, od konkretnego nabywcy, który zdecydował się na nabycie tego napoju lub posiłku w opakowaniu jednorazowym, będzie stanowić element wynagrodzenia za dostarczony towar, a zatem będzie zwiększać podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym opłata produktowa powinna zostać wliczona w cenę sprzedawanego produktu, a stawka VAT powinna odpowiadać stawce przewidzianej dla tego produktu.

Ważne

Opłata od plastiku powinna zostać wliczona w cenę sprzedawanego produktu, a stawka VAT powinna odpowiadać stawce przewidzianej dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku).

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, na paragonie fiskalnym powinny być wykazane m.in. dane w zakresie nazwy towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację, oznaczenie literowe stawki podatku, wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego według poszczególnych stawek podatku.

W przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu (kubku lub pojemniku na wynos) pobraną opłatę należy wykazać ze stawką odpowiadającą temu produktowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku).

Pobrana opłata powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej wraz z ceną np. napoju. Nie istnieje zatem potrzeba, by wyodrębniać samą kwotę opłaty na paragonie.

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów (ID 574950) - opublikowana 8 stycznia 2024 r.

Zobacz również: Opłata od plastiku - nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2024 r. >>>

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

 

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00