Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-02-29
Data publikacji: 2024-02-29

Opłata SUP - jakie obowiązki mają przedsiębiorcy

Od 1 stycznia przedsiębiorcy mają obowiązek doliczania do sprzedawanej żywności i napojów w opakowaniach jednorazowych z tworzyw sztucznych dodatkowej opłaty tzw. opłaty od plastiku (opłaty SUP - single use plastic). Pobrane opłaty sprzedawcy muszą przekazać na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do 15 marca 2025 roku. Jakie obowiązki mają przedsiębiorcy pobierający opłatę SUP?

Czy trzeba doliczyć VAT do opłaty SUP - stanowisko MF >>>

Podatek od plastiku dla sklepu posiadającego automat do kawy >>>

Nowe obowiązki w zakresie plastiku obejmują przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (m in. jednorazowe pojemniki na żywność, paczki i owijki wykonane z elastycznych materiałów zawierające żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia, niektóre pojemniki na napoje, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czy podpaski higieniczne).

Obowiązek pobrania opłaty od konsumentów

Przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne, sklepy oraz właściciele automatów vendingowych mają obowiązek pobierania opłaty od konsumentów. Opłata nie może być wyższa niż 1 zł (art. 3c ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej).

Ważne

Pobrane opłaty przedsiębiorcy wnoszą na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. do 15 marca roku następującego po roku w którym opłata została pobrana tj. do 15 marca 2025 roku.

W przypadku gdy przedsiębiorcy nie wnieśli opłaty albo wnieśli niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, w którym dany przedsiębiorca miał obowiązek jej pobrania.

Obowiązek ewidencji opakowań jednorazowego użytku

Przedsiębiorcy mają również obowiązek prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych użytkownikom końcowym podlegających opłacie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w danym roku kalendarzowym. Ewidencję można prowadzić w postaci papierowej albo elektronicznej (zob. art. 3h ust. 1 ustawy).

Przedsiębiorcy prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną mają obowiązek prowadzić tę ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Informacje zawarte w ewidencjach przedsiębiorcy obowiązani są przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą (zob. art. 3h ust. 4 ustawy).

Obowiązek składania rocznych sprawozdań

Ponadto zobowiązani do pobierania opłaty SUP przedsiębiorcy muszą składać roczne sprawozdania zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 3a ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o odpadach (zob. art. 3h ust. 3 ustawy).

Sprawozdania takie obejmują między innymi dane o liczbie nabytych i wydanych przez tych przedsiębiorców użytkownikom końcowym (odpłatnie lub nieodpłatnie) podlegających opłacie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Wysokość opłaty określona została przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami (Dz.U. z 2023 r. poz. 2679). Wynosi ona:

  • 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, 

  • 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność.

Czytaj więcej w najnowszym wydaniu Monitora Księgowego Nr 3/2024 r.

Opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – zakres obowiązków oraz skutki w podatkach i rachunkowości >>>

Monitor księgowego Nr 3/2024 r.

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00