Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 19-06-2024
Artykuł aktualny na dzień 19-06-2024
Data publikacji: 2024-05-21

Umorzenie z urzędu podatku z rażącym naruszeniem prawa

Nieprawidłowość

Wójt gminy umarzał z urzędu w całości zaległe podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) należne od podmiotów postawionych w stan upadłości. Decyzje były podejmowane na podstawie powiadomień sądowych o wszczęciu postępowania upadłościowego. Wydane decyzje nie zostały doręczone stronom, tylko pozostawione w aktach sprawy. Podatki umorzone odpisano z kont podatników pod datą ogłoszenia upadłości.

Prawidłowe postępowanie

Wójt gminy może umarzać z urzędu zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych tylko z przyczyn wymienionych enumeratywnie w art. 67d § 1 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.). Jedną z przesłanek podanych w tym przepisie jest sytuacja, w której kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu upadłościowym albo gdy sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 67d § 1 pkt 3 o.p.). Przepis ten nie pozwala na umorzenie z urzędu zaległości podatkowych wraz z odsetkami wtedy, gdy została ogłoszona upadłość podmiotu prawnego.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00