Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-05-24
Data publikacji: 2024-05-24

Płaca minimalna w 2025 roku - od kiedy zmiany

W 2025 roku płaca minimalna zostanie określone zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami. Przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu będzie określał zasady ustalania płacy minimalnej na kolejne lata. Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia i wdrożenia dyrektywy w listopadzie 2024 roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta od 1 lipca 2024 r. >>>

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2024 r. >>>

Płaca minimalna w 2025 roku bez zmian

Płaca minimalna w 2025 r. będzie określana na starych zasadach. Zasady określania wysokości płacy minimalnej na kolejne lata określi ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
W trakcie konferencji prasowej w Sejmie szefowa MRPiPS została zapytana o to, na jakich zasadach określana będzie płaca minimalna.

"Kwestię płacy minimalnej należy rozpatrywać w dwóch wymiarach. Po pierwsze w wymiarze krótkookresowym, czyli zadania, przed którym każdy rząd, każdy minister pracy staje, określenia wysokości płacy minimalnej na rok kolejny, w tym przypadku na rok 2025. Drugie zadanie, długookresowe, to jest zadanie wprowadzenia w Polsce europejskich standardów płacy i pracy" - wyjaśniła.

Zdaniem Dziemianowicz-Bąk polska gospodarka musi przestawić się na konkurowanie innowacyjnością, produktywnością i efektywnością, a nie jak dotychczas niskimi kosztami zatrudnienia, tanią siłą roboczą i zderegulowanymi warunkami pracy.

Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości płacy minimalnej na rok 2025 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowe zasady ustalania płacy minimalnej

Równolegle w MRPiPS zakończyły się prace nad projektem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, który został skierowany do dalszych prac rządowych.

"W tej ustawie proponujemy wprowadzenie nowych standardów płacy. Po pierwsze zgodnie z dyrektywą europejską wskazujemy cel, do którego należy dążyć, który nie musi być zrealizowany od razu, który nie jest obligatoryjnym wymogiem dla wszystkich pracodawców w całej Polsce natychmiast. Tym celem jest dążenie do tego, żeby płaca minimalna opierała się na referencyjnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce" - powiedziała.

W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu MRPIPS proponuje wprowadzenie mechanizmu, gdzie płaca zasadnicza nie może być niższa niż płaca minimalna, natomiast premie i dodatki mają być dodatkami do wynagrodzenia zasadniczego.

Ważne

Dyrektywa unijna 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych zobowiązuje państwa członkowskie, żeby ustawa o minimalnym wynagrodzeniu weszła życie w listopadzie 2024 roku.

Dyrektywa nie wskazuje minimalnego poziomu wynagrodzenia, ale nakłada na państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu - lub aktualizacji - poziomu minimalnego wynagrodzenia:

  • siły nabywczej ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania,
  • ogólnego poziomu wynagrodzeń i ich rozkładu,
  • stopy wzrostu wynagrodzeń,
  • długoterminowych krajowych poziomów produktywności i ich zmian

Państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka orientacyjnych wartości referencyjnych. Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że propozycja podwyżki płacy minimalnej do 60% średniego wynagrodzenia to jedynie „wartość kierunkowa, do której powinniśmy dążyć”.

Ważne

Od 1 stycznia 2024 wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł brutto, natomiast od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł brutto.

(PAP)

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

 

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00