Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 18-06-2024
Porada aktualna na dzień 18-06-2024
Data publikacji: 2024-05-27

Czy spółka powinna dokonać obniżenia podstawy opodatkowania o zwróconą kwotę części rekompensaty z uwzględnieniem stawki VAT

PROBLEM

Ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zawiera następujące postanowienia: zgodnie z art. 11 1. Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą stosuje się w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., 2. Przedsiębiorstwa energetyczne stosujące średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą zaliczają wypłaconą rekompensatę, o której mowa w art. 12 ust. 1, oraz dodatkową rekompensatę, o której mowa w art. 31 ust. 1, pomniejszone o kwotę podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła do przychodów ze sprzedaży ciepła. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT obowiązek podatkowy od otrzymanej rekompensaty od Zarządcy Rozliczeń powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1. Spółka w momencie otrzymania rekompensat rozpoznawała obowiązek podatkowy przy zastosowaniu stawek VAT obowiązujących w danym okresie, tj. za miesiąc październik, listopad i grudzień 2022 r. obowiązywała stawka 5%, a od stycznia 2023 r. stawka 23%. Na podstawie ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, do końca kwietnia 2024 r. spółka za okres od października 2022 r. do lutego 2023 r. była zobowiązana do rozliczenia otrzymanych rekompensat z Zarządcą Rozliczeń. W wyniku rozliczenia za okres od października 2022 r. do lutego 2023 r. spółka w kwietniu zwróciła nadpłaconą część rekompensaty do Zarządcy Rozliczeń. Zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 4 ustawy o VAT podstawę opodatkowania obniża się o wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1. W którym miesiącu spółka powinna uwzględnić obniżenie podstawy opodatkowania o zwróconą kwotę części rekompensaty w podatku VAT należnym? Czy przedmiotowego obniżenia powinna dokonać z uwzględnieniem stawki VAT? Czy w celu ujęcia obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w ewidencji VAT oraz w pliku JPK_VAT, spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00