Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-06-10
Data publikacji: 2024-06-10

Wynagrodzenie minimalne w 2025 r. - rząd zajmie się propozycją resortu pracy

W 2025 roku płaca minimalna zostanie określone zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami. Do 15 czerwca 2024 roku Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości płacy minimalnej na kolejny rok.

Wynagrodzenia 2024. Zasady wyliczania i wypłaty >>>

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. i świadczenia od niego zależne >>>

Wynagrodzenie minimalne 2025 do 15 czerwca

W poniedziałek, 10 czerwca rząd ma obradować w Białymstoku. Kancelaria premiera poinformowała o planowanym porządku obrad. Znalazła się w nim propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Wnioskodawcą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski powiedział, że „propozycja nie będzie wychodziła ponad to, co wynika z ustawy”.

Ważne

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Ponadto w przypadku, gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego (zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim).

Dyrektywa unijna o płacy minimalnej w 2024 roku

Resort pracuje równolegle nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o minimalnych, adekwatnych wynagrodzeniach w Unii Europejskiej. Zgodnie z jej zapisami państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych". Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała w ostatnich tygodniach, że dyrektywa musi być wprowadzona do jesieni tego roku

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00