Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 23-07-2024
Artykuł aktualny na dzień 23-07-2024
Data publikacji: 2024-07-11

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy będą mogli korzystać z wakacji składkowych

Już niedługo przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego rodzaju ulgi w opłacaniu składek ZUS – tzw. wakacji składkowych. Rozwiązanie to polega na możliwości skorzystania w jednym wybranym miesiącu ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Takie zwolnienie ma charakter dobrowolny. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał je zastosować.

 

  1. Nowelizacja ustawy systemowej przewiduje nowy rodzaj ulgi dla małych przedsiębiorców w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS – tzw. wakacje składkowe.

  2. Zwolnienie to obejmuje wyłącznie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe, jak również na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej.

  3. Omawiana ulga ma charakter dobrowolny, co oznacza, że przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania składek ZUS na swój wniosek (który może złożyć wyłącznie drogą elektroniczną).

  4. Zwolnienie z opłacania składek ZUS obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy (wskazany przez przedsiębiorcę) w każdym roku kalendarzowym. Ulga ta stanowi pomoc de minimis.

  5. Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż 10 ubezpieczonych, a ich roczny przychód z działalności w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (lub w co najmniej jednym roku z tych 2 lat) nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro. Warunkiem jest też podleganie przez przedsiębiorcę ubezpieczeniom społecznym z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wakacje składkowe.

  6. Prawo do tej ulgi nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o wakacje składkowe oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia jego przedłożenia wykonywał działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, u którego w ramach umowy o pracę w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres tej działalności.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00