Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 23-07-2024
Data publikacji: 2024-06-17

Czy ponowne otwarcie ksiąg rachunkowych w celu poprawienia błędów uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT

PROBLEM

Spółka z o.o. od 1 czerwca 2023 r. przeszła na tzw. CIT estoński. Spółka sporządziła w ciągu 3 miesięcy sprawozdanie finansowe na dzień 31 maja 2023 r. oraz zamknęła księgi za okres styczeń - maj 2023 r. Pozostałe warunki przejścia na opodatkowanie ryczałtem także zostały spełnione przez spółkę. Jednak podczas badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2023 okazało się, że sprawozdanie na dzień poprzedzający przejście na opodatkowanie ryczałtem zawiera poważne błędy. Czy jeżeli spółka otworzy ponownie księgi za okres styczeń - maj 2023 r., dokona stosownych księgowań korygujących w księgach, poprawi w czerwcu 2024 r. pierwotne sprawozdanie finansowe sporządzone na 31 maja 2023 r. i ponownie dzisiaj, w czerwcu 2024 r. zamknie księgi za okres styczeń - maj 2023 r., nie utraci prawa do przejścia na CIT estoński od 1 czerwca 2023 r.?

RADA

Otwarcie ksiąg po ich zamknięciu jedynie na dzień bilansowy w celu poprawienia błędów, nie stanowi negatywnej przesłanki dla możliwości korzystania z opodatkowania w formie estońskiego CIT.

UZASADNIENIE

Podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (dalej ryczałt) przed upływem przyjętego przez siebie roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe prowadzone w okresie od początku tegoż roku do dnia zmiany formy opodatkowania sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W takim przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem.

Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowe, a także na inny dzień bilansowy określony w przepisach innych ustaw - w naszym przypadku w ustawie o CIT. Ostateczne zamknięcie ksiąg powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez organ zatwierdzający, którym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek jest zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ostateczne zamknięcie ksiąg polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Oznacza to, że otwarcia ksiąg w celu poprawienia błędów zasygnalizowanych przez biegłego rewidenta, które zostały zamknięte jedynie na dzień bilansowy, nie można uznać za prowadzenie ich (ksiąg) niezgodnie z zasadami rachunkowości, skoro dotychczasowe dane wynikające z tych ksiąg nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto za poprzedni rok obrotowy. Poprawienia błędów dokonuje się bowiem w tym celu, aby dane wynikające z tych ksiąg pozwalały na określenie poprawnego wyniku finansowego netto za poprzedni rok obrotowy. Dodać tu należy, że w przypadku gdy podatnik wybierze opodatkowanie w formie ryczałtu w trakcie roku podatkowego, to za okres poprzedzający dokonanie wyboru tej formy podatku należy uznać poprzedni rok obrotowy. 

Skoro jedynie ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych uniemożliwia dokonywanie w nich zapisów, tym samym otwarcie tych ksiąg po ich zamknięciu jedynie na dzień bilansowy w celu poprawienia błędów, nie stanowi negatywnej przesłanki dla możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu dochodu spółki.

Marian Szałucki

doradca podatkowy

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00