Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2003-04-21

Koszty zastępstwa przed NSA

Zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, w postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta, ich następców prawnych oraz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe może być doradca podatkowy. Doradca podatkowy uprawniony jest także do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustala umowa z klientem, jednakże Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określa, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach obowiązków podatkowych, stanowiące podstawę do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego. Na podstawie tej delegacji zostało wydane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (Dz.U. Nr 56, poz. 504). Zgodnie z jego treścią, od 9 kwietnia 2003 r. w sprawach dotyczących należności pieniężnych albo praw majątkowych, których wartość została określona przez organ administracji publicznej lub jest oczywista, wynagrodzenie doradcy podatkowego - będące podstawą do zasądzenia przez NSA kosztów zastępstwa prawnego - wynosi, przy wartości przedmiotu sprawy:
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00