Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2003-04-28

Skarga do NSA a postępowanie karne skarbowe

Czy wniesienie skargi do NSA powinno powodować zawieszenie postępowania karnego skarbowego? Czy w razie niesłusznego skazania można domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa?

Anna Banasik
prawo.autorzy@infor.pl
Częstą praktyką finansowych organów dochodzenia prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych jest podejmowanie decyzji procesowych w postaci skierowania do właściwego miejscowo sądu rejonowego aktu oskarżenia przeciwko sprawcy czynu zabronionego, po wniesieniu przez niego - jako strony w postępowaniu podatkowym - nadzwyczajnego środka odwoławczego.
Stosownie do art. 303 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 113 § 1 kodeksu karnego skarbowego przesłanką wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia (śledztwa) w sprawie karnej skarbowej jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. U podstaw takich decyzji leży przede wszystkim materiał dowodowy zgromadzony przez organ podatkowy bądź organ kontroli skarbowej podczas przeprowadzanych postępowań kontrolnych i podatkowych. Jego weryfikacja pozwala określić rodzaj powstałych nieprawidłowości, kwotę uszczuplonej należności publicznoprawnej oraz właściwą kwalifikację prawną czynu zabronionego, zgodnie z przepisami k.k.s. Zdarza się również, że w momencie wszczęcia postępowania znana jest już osoba sprawcy. Istnieje zatem dostateczne podejrzenie popełnienia czynu zabronionego przez określoną osobę, co pozwala finansowym organom dochodzenia na sporządzenie przeciwko niej postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00