Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2021-12-27

Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2022 r.

Rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości UE mogą się w przyszłym roku spodziewać: przedsiębiorcy odsprzedający usługi noclegowe, samorządy rozliczające dotacje, podatnicy, którzy deklarowali, że wykorzystają kupione za granicą przed 1 września 2019 r. paliwo (np. benzynę, olej, LPG) do celów innych niż napędowe. Unijny trybunał rozstrzygnie też kwestię podatku od alkoholu wykorzystywanego w produktach leczniczych. Firmy czekają także na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, co z PCC od dodatniej wartości nabywanego przedsiębiorstwa (tzw. goodwill). Liczą również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opodatkowania silosów. ©℗

Problem

Kto rozstrzygnie/ z czyjego wniosku

O co toczy się spór

Skutki rozstrzygnięcia

VAT

VAT od marży przy odsprzedaży noclegów

TSUE/

Postanowienie NSA z 26 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FSK 329/18

Czy przedsiębiorca, który nabywa usługi noclegowe i następnie odsprzedaje je innym firmom, ma prawo rozliczać się według procedury VAT marża?

Chodzi o sytuacje, gdy przedsiębiorca nie świadczy typowych usług turystycznych (nie ma własnej bazy hotelowej), ale zajmuje się wyłącznie zakupem usług noclegowych i ich późniejszą odsprzedażą. Spór sprowadza się do tego, czy w takim przypadku może rozliczać się według procedury VAT marża, właściwej dla usług turystycznych.

Jeśli TSUE uzna, że odsprzedaż noclegów można opodatkować w systemie VAT marża, podatnicy nie będą mogli odliczać podatku naliczonego.

Jeśli odpowiedź TSUE będzie negatywna, przedsiębiorcy będą rozliczać VAT na zasadach ogólnych, a więc będą mogli odliczać podatek naliczony.

Czy pozorność transakcji zawsze wyklucza odliczenie VAT

TSUE/

Postanowienie NSA z 23 listopada 2021 r., sygn. akt I FSK 2310/19

Czy fiskus może odmówić prawa do odliczenia VAT z uwagi na pozorność transakcji niezależnie od tego, czy głównym celem jej przeprowadzenia było uzyskanie niedozwolonej korzyści podatkowej?

Chodzi o skutki w VAT pozornego nabycia. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, któremu naczelnik urzędu skarbowego odmówił prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup znaków towarowych. Organ powołał się na art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT, który wyklucza możliwość odliczenia podatku z faktur dokumentujących czynności sprzeczne z ustawą, których celem jest obejście jej przepisów, bądź dokonanych wyłącznie pozornie. Przepis podatkowy odwołuje się w tym zakresie do art. 58 i art. 83 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Dyrektor izby administracji skarbowej uznał, że zakup znaków towarowych był czynnością pozorną, a obie strony mimo zawarcia umowy zachowywały się tak, jakby nigdy do niej nie doszło. Sprzedający wystąpił bowiem do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie prawa ochronnego na sprzedany znak towarowy, a kupująca spółka nie wystosowała podobnych wniosków aż do dnia rozpoczęcia kontroli podatkowej. Nie miała więc w praktyce prawa do rozporządzenia znakami wobec osób trzecich. Gdy sprawa trafiła do NSA, ten zadał pytanie do TSUE.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00