Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2023-01-17

W jaki sposób gmina powinna dokonać korekty rocznej prewskaźnika i struktury sprzedaży

Gmina (podatnik VAT czynny) rozlicza VAT łącznie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, którymi są dwie jednostki budżetowe (szkoła podstawowa i gminny ośrodek pomocy społecznej) oraz zakład budżetowy. Gmina co miesiąc składa JPK_V7M. Gmina i jej jednostki organizacyjne podatek naliczony od części zakupów dokonywanych w trakcie 2022 r. rozliczały tzw. prewskaźnikiem oraz strukturą sprzedaży (proporcją). Wyjątkiem był tu GOPS, który z powodu braku jakiejkolwiek sprzedaży opodatkowanej VAT w ogóle nie odliczał podatku naliczonego.

Dla urzędu gminy prewskaźnik wstępny dla 2022 r. (na bazie 2021 r.) wynosił 20 proc., a proporcja wstępna 30 proc. W przypadku szkoły podstawowej na 2022 r. prewskaźnik wstępny (na bazie 2021 r.) wynosił 10 proc., a struktury sprzedaży ta jednostka nie stosowała z uwagi na brak sprzedaży zwolnionej. Z kolei dla zakładu budżetowego na 2022 r. prewskaźnik wstępny (na bazie 2021 r.) wynosił 70 proc., a proporcja wstępna 80 proc.

W przypadku urzędu gminy podatek naliczony:

od zakupu środków trwałych (pola K_41 i P_41 JPK_V7M) rozliczany zarówno prewskaźnikiem, jak i proporcją wyniósł łącznie 300 000 zł - gmina odliczyła łącznie w trakcie 2022 r. kwotę 18 000 zł [(300 000 zł × 20 proc.) × 30 proc.]; były to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inne niż nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów), których wartość początkowa przekraczała 15 000 zł; wszystkie zostały oddane do używania do końca 2022 r.;

od pozostałych nabyć (pola K_43 i P_43 JPK_V7M) rozliczany zarówno prewskaźnikiem, jak i proporcją wyniósł 300 000 zł - gmina odliczyła łącznie w trakcie 2022 r. kwotę 18 000 zł [(300 000 zł × 20 proc.) × 30 proc.];

od zakupu środków trwałych, jak i pozostałych nabyć rozliczany wyłącznie prewskaźnikiem albo wyłącznie proporcją w trakcie 2022 r. nie wystąpił.

Dla szkoły podatkowej podatek naliczony:

od pozostałych nabyć (pola K_43 i P_43 JPK_V7M) rozliczany wyłącznie prewskaźnikiem wyniósł łącznie 20 000 zł - gmina odliczyła łącznie 2000 zł (20 000 zł × 10 proc.);

od nabycia środków trwałych (pola K_41 i P_41 JPK_V7M) rozliczany wyłącznie prewskaźnikiem w trakcie 2022 r. nie wystąpił, a także nie wystąpił podatek naliczony (zarówno od nabycia środków trwałych, jak i pozostałych nabyć) rozliczany zarówno prewskaźnikiem, jak i proporcją albo wyłącznie proporcją.

W przypadku zakładu budżetowego podatek naliczony:

od pozostałych nabyć (pola K_43 i P_43 JPK_V7M) rozliczany zarówno prewskaźnikiem, jak i proporcją wyniósł 400 000 zł - gmina odliczyła łącznie w trakcie 2022 r. kwotę 224 000 zł [(400 000 zł × 70 proc.) × 80 proc.];

od pozostałych nabyć (pola K_43 i P_43 JPK_V7M) rozliczany wyłącznie prewskaźnikiem wyniósł 40 000 zł - gmina odliczyła łącznie w trakcie 2022 r. kwotę 28 000 zł (40 000 zł × 70 proc.);

od pozostałych nabyć (pola K_43 i P_43

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00