Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2023-03-04

Sprawozdania finansowe w pytaniach i odpowiedziach

W tym roku nie wydano rozporządzenia wydłużającego terminy sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r. To oznacza, że jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mają na to czas tylko do 31 marca. I choć czasu zostało już niewiele, to księgowi wciąż mają wątpliwości, jak rozwiązać problemy swoich klientów. Dziś przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

problem Na ostatnim spotkaniu z klientem naszego biura przekazano nam, że zarząd spółki oczekuje sporządzenia sprawozdania finansowego według załącznika nr 5, czyli uproszczonego. Niestety do tej pory nie dostarczono nam uchwały zarządu w tej sprawie. Jak mamy teraz postąpić?

odpowiedź Zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 295; dalej: u.r.) warunkiem sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego jest podjęcie uchwały przez organ zatwierdzający, że sprawozdanie będzie przygotowane zgodne z uproszczeniami. Decyzja ta oczywiście może być podjęta jedynie w jednostkach spełniających warunki wskazane w ww. przepisie. Brak stosownej uchwały uniemożliwia przygotowanie sprawozdania według załącznika nr 5. Podstawą do zastosowania uproszczeń może być uchwała podjęta w przeszłości, ale pod warunkiem, że nie zawiera wskazania, że dotyczy tylko konkretnego roku. Przepisy u.r. nie wymagają bowiem corocznego podejmowania decyzji w sprawie uproszczeń sprawozdawczych. Nie ma też przeszkód, aby uchwała zarządu w tym zakresie została podjęta w 2023 r., ważne jest, aby członkowie organu zatwierdzającego podjęli ją przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. W uchwale koniecznie musi być podana informacja, jakiego uproszczenia oczekuje organ zatwierdzający, a także konkretny przepis u.r. będący podstawą do jego zastosowania. Jeśli w uchwale nie zostanie wskazany przepis, wówczas sprawozdanie jest sporządzane według załącznika nr 1.

I tak, jeśli organ zatwierdzający oczekuje:

  • sporządzenia bilansu według załącznika nr 5 - to powinien wskazać w uchwale art. 46 ust. 5 pkt 5 u.r.;
  • sporządzenia rachunku zysków i strat według załącznika nr 5 - to powinien wskazać art. 47 ust. 4 pkt 5 u.r.;
  • sporządzenia informacji dodatkowej według załącznika nr 5 - to powinien wskazać art. 48 ust 4 u.r.;
  • niesporządzania sprawozdania z działalności w przypadku spółek kapitałowych - to powinien wskazać art. 49 ust. 5 u.r.;
  • niesporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym w sytuacji, gdy jednostka będzie zobligowana do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta - to powinien wskazać art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 u.r.

Jednostkami, w których może być podjęta decyzja o zastosowaniu uproszczeń, są m.in. podmioty prowadzące księgi rachunkowe w poprzednim roku, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00