Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2008-07-02

Przyczyny uchylenia decyzji organu podatkowego

Kogo w konkretnej sprawie podatkowej wiąże wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (podatnik - urząd skarbowy - izba skarbowa - NSA)? Prowadzę spór z własnym urzędem skarbowym. Niekorzystne dla mnie rozstrzygnięcie izby skarbowej zaskarżyłem przed NSA, uzyskując korzystny wyrok. Izba skarbowa uchyliła w całości decyzję urzędu skarbowego i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Urząd skarbowy - pomijając wyrok NSA - opierając się na argumentach skargi do NSA, ponownie wydał niekorzystną dla mnie decyzję. Jak przerwać taką obłędną procedurę?
Zgodnie z art. 30 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) Oceną prawną zawartą w orzeczeniu są zatem związani izba skarbowa, której ostateczna decyzja była przedmiotem zaskarżenia, i orzekający sąd. Jak stwierdził NSA w wyroku z 22 września 1999 r. (sygn. akt I SA 2019/98, opubl. w: ONSA z 2000 r. nr 3/129): „Związanie organu oceną prawną sądu, w rozumieniu art. 30 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, obejmuje nie tylko organ, którego działanie było bezpośrednio przedmiotem orzeczenia sądu, ale także każdy organ orzekający w danej sprawie do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia, chyba że nastąpi zmiana stanu prawnego czyniąca pogląd prawny nieaktualnym”. A zatem ocena prawna będzie wiązać także urząd skarbowy. Podatnik nie jest związany wyrokiem sądu, gdyż sąd badając skargę nie ocenia działań podatnika i nie formułuje żadnych zaleceń co do jego dalszego sposobu postępowania. Istotą działania NSA jest bowiem kontrola legalności aktów dokonywanych przez organy administracji państwowej (wymienionych w art. 16 ustawy o NSA), szczególnie decyzji administracyjnych, których odmianą są decyzje podatkowe.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00