Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
do 2021-06-30 info
TEMATY:
Artykuł aktualny
do 2021-06-30 info
TEMATY:
Data publikacji: 2020-04-13

Nowy JPK_VAT w pytaniach i odpowiedziach

Choć nowe przepisy dotyczące JPK_VAT jeszcze nie weszły w życie, już zdążyły zasiać wiele wątpliwości wśród podatników. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT udzielone przez Ministerstwo Finansów

Na stronach internetowych Portalu Podatkowego dostępne są opracowane przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT. Oto niektóre z tych odpowiedzi.

1.1. Kody GTU a WNT i zakupy z odwrotnym obciążeniem

Czy kody grup towarów i usług GTU służące do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży należy również stosować do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego?

Odpowiedź MF: Kody grup towarów i usług służące do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13) nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika będącego nabywcą skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

1.2. Kody GTU a WNT i ulga na złe długi

Czy kody grup towarów i usług GTU służące do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży należy również stosować do korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź MF: W przypadku korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU nie stosuje się.

1.3. Kody GTU a raporty fiskalne

Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01-GTU_13?

Odpowiedź MF: Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

1.4. Korekta poprzednio przesyłanych plików JPK_VAT

We wrześniu 2020 r. u podatnika zaistniała konieczność złożenia korekty JPK_VAT za luty 2020 r. Jakiego wariantu schemy JPK_VAT należy użyć do korekty JPK_VAT za luty 2020 r.?

Odpowiedź MF: Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT korygujemy na wariancie schemy JPK_VAT(3). Dlatego dokonując we wrześniu 2020 r. korekty JPK_VAT za luty 2020 r. należy użyć wariantu schemy JPK_VAT(3).

1.5. Nowy plik JPK_VAT a taksówkarze rozliczający podatek VAT ryczałtowo

Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12 jest zobowiązany do składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. Czy w związku z tym należy sporządzać wyłącznie część ewidencyjną, a w części deklaracyjnej w pola obowiązkowe wpisać 0?

Odpowiedź MF: Nowy JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast odnosił się do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14).

Podatnicy rozliczający podatek VAT w ramach ww. deklaracji, w tym skróconej deklaracji VAT-12, nie będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT z deklaracją.

2. Zakres stosowania odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo Finansów dotyczących dotychczas przesyłanego pliku JPK_VAT

Na stronach internetowych Portalu Podatkowego dostępne są opracowane przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi na pytania dotyczące dotychczas składanego pliku JPK_VAT. Wiele z tych odpowiedzi będzie miało częściowe lub pełne zastosowanie również w zakresie nowego pliku JPK_VAT. Oto niektóre z takich odpowiedzi (wraz ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie pozostaną one aktualne w przypadku składania nowego pliku JPK_VAT).

2.1. Refundacje z NFZ

W jaki sposób należy wykazać w rejestrze sprzedaży w JPK_VAT otrzymywaną przez aptekę refundację z NFZ? Jakie dane wpisać w polach: nr kontrahenta, nazwa kontrahenta, nr dokumentu?

Odpowiedź MF: Wprowadzając do JPK_VAT refundację otrzymaną z NFZ należy:

● w polu nr kontrahenta wpisać "BRAK",
● w polu nazwa kontrahenta wpisać "BRAK",
● w polu nr dokumentu wskazać, że jest to refundacja otrzymana z NFZ.

Komentarz autora: Odpowiedź pozostanie w pełni aktualna.

2.2. Spis z natury

Czy w JPK_VAT należy ująć spis z natury?

Odpowiedź MF: Tak. Kwotę podatku wynikającą ze spisu z natury należy ująć w poz. K_36.

Komentarz autora: Odpowiedź pozostanie aktualna w zakresie obowiązku ujęcia kwoty podatku wynikającej ze spisu z natury w nowym pliku JPK_VAT. Zmieni się natomiast numer pola - w nowym pliku JPK_VAT służyć do tego będzie pole K_33. Ponadto kwota podatku wynikająca ze spisu z natury będzie wykazywana również w polu P_33 części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT.

2.3. Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT

Czy rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składa deklaracje ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00