Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2013-11-27

Podatnik będzie wiedział o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Z upływem 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnik (płatnik, inkasent) musi zostać poinformowany przez organ, że przedawnienie nie następuje, bo jego bieg został zawieszony w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego. Zmiana przepisów jest konsekwencją wyroku TK z 17 lipca 2012 r. i obowiązuje od 15 października 2013 r.

Według ogólnych zasad, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, dalej O.p.). Przed nowelizacją bieg terminu przedawnienia był zawieszany z dniem wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 O.p.). Oznaczało to, że jeżeli wszczęto postępowanie w sprawie, bieg terminu ulegał zawieszeniu. Podatnik nie wiedział jednak o zawieszeniu biegu tego terminu, ponieważ nie był informowany o wszczęciu postępowania w sprawie. Powstawała wówczas niepewność co do sytuacji podatnika, który nie wiedział, czy jego zobowiązanie podatkowe wygasło. Trybunał Konstytucyjny uznał, że taka sytuacja narusza przepisy konstytucji. Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa wymaga, aby podatnik nie tkwił w stanie niepewności przez czas bliżej nieokreślony. W efekcie wyroku trybunału ustawodawca zmienił art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00