Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2016-03-08

Przypisanie odpowiedzialności za naruszenie prawa zamówień publicznych

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego. Jednak odpowiedzialność taką ponoszą też inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Problemem pojawiającym się w praktyce jest ustalenie zakresu odpowiedzialności tych "innych" osób za powierzone im czynności.

Sektor publiczny jest w Polsce największym odbiorcą dóbr i usług. Corocznie wielomiliardowe kwoty ze środków publicznych przeznaczane są na różnego rodzaju dostawy, usługi lub roboty budowlane. Odpowiedzialność za wydatkowanie tak ogromnych środków publicznych została nałożona na kierowników zamawiających. Wskazuje na to zarówno ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: undfp), jak i ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (dalej: k.k.).

Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów

Kwestia odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych została uregulowana w dziale VII upzp. Jednak wskazane tam przepisy mają charakter porządkowy, a odpowiedzialność nie ma charakteru indywidualnego, ponieważ decyzje o nałożeniu kary kierowane są do podmiotu zamawiającego.

W art. 200 upzp ustawodawca w sposób wyczerpujący wymienił przypadki, w których sankcją za naruszenie ustawy jest nałożenie kary pieniężnej. Podstawą ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00