Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2016-02-29

Na czym polegają zmiany w udzielaniu pełnomocnictw w sprawach podatkowych w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. można ustanowić pełnomocnika dla nieobecnej osoby lub niemogącej prawidłowo działać firmy (np. z uwagi na brak zarządu). Natomiast od 1 lipca 2016 r. płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważni do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

ZMIANY 2016

W postępowaniu przed organami podatkowymi i kontrolnymi strona (płatnik, podatnik lub inkasent) może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Nowelizacja Ordynacji podatkowej wyróżnia od 1 stycznia 2016 r. 3 rodzaje pełnomocnictwa, tj. ogólne, szczególne albo do doręczeń. Jednak przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r. W związku z wprowadzeniem pełnomocnictwa ogólnego przestanie obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa. Przed nowelizacją udzielenie pełnomocnictwa było bowiem okazywane fiskusowi po wszczęciu postępowania (przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnych spraw). Nowe rozwiązanie jest korzystne dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Rodzaje pełnomocnictw i ich zakres od 1 stycznia 2016 r.

infoRgrafika

Sprawy mniejszej wagi

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W sprawach mniejszej wagi, wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony i nie ma wątpliwości co do istnienia oraz zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony (art. 138b § 3 Ordynacji podatkowej). Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, pełnomocnictwo zgłasza się ustnie do protokołu albo pełnomocnictwo podpisuje za taką osobę osoba sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu (art. 138c § 3 Ordynacji podatkowej).

Informacje wskazywane w pełnomocnictwie

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00