Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Monitor Polski rok 2022 poz. 774
Wersja archiwalna od 2023-01-01 do 2023-12-31
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Monitor Polski rok 2022 poz. 774
Wersja archiwalna od 2023-01-01 do 2023-12-31
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023

Na podstawie art. 119 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 41 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, na rok 2023 wynosi 15 500 zł.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265 i 1301.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00