Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 4 marca 2015 r., sygn. I FSK 113/14

Wyłączenie przewidziane w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT ma za zadanie umożliwić państwom członkowskim ułatwienie przekazywania przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, poprzez uproszczenie tych transakcji i unikanie naruszenia płynności finansowej nabywcy nadmiernym obciążeniem podatkowym, które i tak odzyskałby on następnie poprzez odliczenie naliczonego VAT. W związku z tym zastosowanie tegoż wyłączenia wymaga, by nabywca miał zamiar prowadzić przekazane przedsiębiorstwo lub jego część, a nie natychmiast zlikwidować działalność i ewentualnie sprzedać zapasy.

Teza od Redakcji

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 604/13 w sprawie ze skargi R. G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. nr IPPP3/443-826/12-2/IG w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. G. na rzecz Ministra Finansów kwotę 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Zaskarżonym wyrokiem z 26 września 2013 r., III SA/Wa 604/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R. G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 13 listopada 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, stosownie do art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej Ppsa).

2. W motywach wyroku zauważono, że z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynikało, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą w dwóch formach: jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P. [...] z siedzibą w B. oraz jako wspólnik spółki cywilnej R. Spółka Cywilna z siedzibą w B. Skarżący, jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą P., jest zarejestrowany jako podatnik VAT. R. Spółka Cywilna z siedzibą w B. także jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Zasadniczym przedmiotem działalności P. jest prowadzenie i wydzierżawianie stacji benzynowych należących do P., wydzierżawianie nieruchomości wchodzących w skład majątku P. oraz prowadzenie działań mających na celu budowę nowej stacji benzynowej.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00