Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. II GSK 143/17

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Wojciech Kręcisz Sędzia NSA Joanna Sieńczyło - Chlabicz (spr.) Sędzia del. WSA Magdalena Maliszewska Protokolant asystent sędziego Nina Pruk po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Zarządu Województwa [A.] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/SZ 1038/16 w sprawie ze skargi [B.] Sp. z o.o. w M. na rozstrzygniecie Zarządu Województwa [A.] z dnia [...] września 2016 r., nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie; 2. zasądza od [B.] Sp. z o.o. w M. na rzecz Zarządu Województwa [A.] 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. wyrokiem z dnia 16 listopada 2016 r. o sygn. akt I SA/SZ 1038/16 w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa [...] z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia: uwzględnił skargę stwierdzając, że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione (pkt 1); przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa [...] (pkt 2); zasądził od Zarządu Województwa [...] na rzecz M. Sp. z o.o. kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Z uzasadnienia wyroku Sądu I instancji wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia przyjął on następujące ustalenia:

I

M. Sp. z o.o. (dalej: skarżąca, spółka) w dniu [...] marca 2016 r. złożyła do Zarządu Województwa [...] - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa [...] 2014-2020 (dalej: IŻ lub organ) w ramach konkursu RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstwa wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój działalności przedsiębiorstwa M. Sp. z o.o. w M. poprzez budowę hal przemysłowych, zakup nowoczesnych sterowanych komputerowo maszyn CNC, urządzeń do hartowania i cynkowania, maszyn do produkcji napinacza sieci trakcyjnej, oprogramowania komputerowego do projektowania, systemu informatycznego do wspomagania zarządzania zasobami w firmach produkcyjnych ERP oraz sprzętu informatycznego - w celu ulepszenia dotychczas stosowanej technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnego asortymentu wyrobów metalowych (etap I)" (dalej: "Projekt").

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00