Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. II GSK 2937/15

Drogi publiczne

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.) Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia del. WSA Sylwester Miziołek Protokolant Beata Cisek - Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [A.] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 lipca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 449/15 w sprawie ze skargi [A.] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 449/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] marca 2015r. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta O., na podstawie, m. in. art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 12, 13 w zw. z ust. 6, art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.; dalej: udp), wymierzył A. karę pieniężną w wysokości 360 zł za zajęcie w dniu 4 listopada 2014 r. pasa drogowego drogi powiatowej ulicy W. w O., bez zezwolenia zarządcy drogi.

W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że zajęcie polegało na umieszczeniu w pasie drogowym przyczepy reklamowej komitetu wyborczego. Z wykonanych oględzin pracownicy Urzędu Miejskiego w O. sporządzili notatkę służbową wraz z obmiarami powierzchni reklamowej oraz dokumentację fotograficzną. Ustalono, że łączna powierzchnia zatoki parkingowej zajęta pod reklamę to 18 m². Stosownie do dyspozycji art. 40 ust. 12 pkt 1 udp, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10 - krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z § 4 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu Z. nr [...], wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej wynosi 2 zł przy zajęciu 1m² powierzchni pasa drogowego za każdy dzień zajęcia. W związku z powyższym organ wskazał, że kara za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ulicy W. w O. bez wymaganej zgody zarządcy drogi wynosi: 18,00 m² x 2 zł x 1 dzień x 10 = 360,00 zł.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00