Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. I FSK 1842/16

Interpretacje podatkowe; Podatek od towarów i usług

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Hieronim Sęk, Sędzia NSA Krzysztof Wujek (sprawozdawca), Protokolant Anna Błażejczyk, po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 528/16 w sprawie ze skargi N. Sp. z o. o. z siedzibą w B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 23 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 528/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił, wydaną na wniosek N. Sp. z o.o. w B., interpretację indywidualną Ministra Finansów z 15 lutego 2016 r., nr [...].

Jak wynika z uzasadnienia tego wyroku we wniosku o wydanie interpretacji Spółka wskazała, że jest właścicielką nieruchomości C. [...] w K. (grunty i budynki), w którym wynajmuje lokale na potrzeby działalności handlowo-usługowo-biurowej dla spółek i osób fizycznych. 10 listopada 2015 r. podpisała z najemcą umowę na wynajem budynku o powierzchni 1460 m2, który zostanie wybudowany na koszt spółki i do 30 czerwca 2016 r. oddany najemcy do użytkowania. Umowę zawarto na 5 lat. Zgodnie z nią przyszły najemca ma płacić czynsz w wysokości 44.895,00 zł brutto, od dnia protokolarnego odebrania budynku, miesięcznie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto spółki. 20 listopada 2015 r. przyszły najemca wpłacił na konto spółki 1.207.000,00 zł . Zgodnie z zapisami § 1 pkt 7 umowy jest to: " (...) zaliczka na poczet czynszu płatnego z góry, którą najemca wpłaci najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota zaliczki zostanie rozliczona w 50% na początku trwania umowy a w 50% w ostatnich miesiącach trwania umowy, tak aby po zakończeniu umowy została całkowicie wykorzystana. Najemca w tym czasie będzie zwolniony z uiszczania miesięcznego czynszu najmu (...)". Otrzymana przez spółkę kwota na poczet czynszu najmu nie jest w 100% wartością czynszu, jaki najemca będzie miał obowiązek uiścić.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00