Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 29 maja 2020 r., sygn. I GSK 1655/19

Administracyjne postępowanie; Drogi publiczne; Egzekucyjne postępowanie

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Dariusz Dudra Sędzia NSA Elżbieta Kowalik-Grzanka Sędzia del. WSA Artur Adamiec (spr.) po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 1185/18 w sprawie ze skargi J. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 14 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 1185/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ i c/ ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) dalej "p.p.s.a.", uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (dalej: Kolegium) z 20 sierpnia 2018 r. nr [...] wydane dla J. D. w przedmiocie uznania zarzutów na postępowanie egzekucyjne za nieuzasadnione.

Z ustaleń poczynionych przez sąd pierwszej instancji wynika, że J. D. zgłosił zarzut nieistnienia obowiązku w sprawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy nr [...] wystawiony przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 12 lipca 2017r. Prezydent Miasta Krakowa postanowieniem z 29 czerwca 2018 r. nr [...] uznał zarzut nieistnienia obowiązku za nieuzasadniony. Organ egzekucyjny wyjaśnił, że miejsca postojowe w zatoce postojowej zostały wyznaczone za pomocą znaku pionowego D-18 i tabliczki o treści "dotyczy zatoki". Oprócz znaków pionowych D-18 wraz ze stosownymi tabliczkami T-30 określającymi sposób parkowania na ulicach ustawione jest oznakowanie D-44. W dacie wpisanej w tytule wykonawczym pojazd o nr rej. [...] zajmował prawidłowo wyznaczone miejsce w obszarze strefy płatnego parkowania w Krakowie bez uiszczenia przez korzystającego z drogi publicznej wymaganej opłaty.

Utrzymując w mocy to rozstrzygniecie Kolegium podniosło, że to oznakowanie pionowe przesądza o spełnieniu przez miejsce postojowe wymogu miejsca wyznaczonego, do którego odnosi się art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Miejsce postojowe w przedmiotowej sprawie było wyznaczone znakami pionowymi, czego zobowiązany nie kwestionuje. Zarzut nieistnienia obowiązku nie zasługuje zatem na uwzględnienie.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00