Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. I UK 191/05

W przypadku, gdy ZUS nie sprawdził w postępowaniu kontrolnym rzetelności zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, uzasadnione jest przy­znanie odsetek od 30 dnia po przedstawieniu przez ubezpieczonego tych zaświadczeń, a nie od daty wyroku sądu ustalającego prawo do zasiłku chorobo­wego (art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

 

Przewodniczący SSN Roman Kuczyński,

Sędziowie: SN Beata Gudowska (sprawozdawca), SA Zbigniew Korzeniowski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2006 r. sprawy z odwołania Witolda N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w S. o odsetki od zasiłku chorobowego, na skutek kasacji odwołującego się od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 25 listopada 2004 r. [...]

I. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił apelację,

II. zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w S. na rzecz Witolda N. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyj­nego i kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyro­kiem z dnia 2 października 2000 r., zmieniając decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 grudnia 1999 r., odmawiającą przedłużenia prawa do pobierania zasiłku chorobowego ponad okres wynoszący 180 dni, przyznał ubezpieczonemu Witoldowi N. zasiłek chorobowy za 3 dni w okresie do dnia 1 grudnia 1999 r. W dniu 22 listopada 2000 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w K. wydał decyzję, w której - w wykonaniu tego wyroku - przyznał zasiłek do dnia 1 grudnia 1999 r. i jednocześnie odmówił prawa do zasiłku chorobowego za dalszy okres zasiłkowy, upływający z dniem 25 lutego 2000 r.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00