Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok SN z dnia 14 lutego 2018 r., sygn. I PK 351/16

Cechy jednostki organizacyjnej jako pracodawcy tj. wyodrębnienie organizacyjno-finansowe oraz zdolność do samodzielnego zatrudniania pracowników muszą mieć charakter rzeczywisty, a nie blankietowy. Nie chodzi tylko o formalne uzewnętrznienie cech typowych pracodawcy, lecz o faktyczne ich realizowanie przez określony podmiot. Oznacza to konieczność weryfikacji w każdych warunkach czy doszło do utworzenia pracodawcy (pracodawcy wewnętrznego), który w ten sposób uzyskał legitymację bierną w procesie, a nie tylko spostrzeżenia o wyodrębnieniu takiego podmiotu.

Teza od Redakcji

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Zbigniew Myszka

SSN Romualda Spyt

w sprawie z powództwa W. K. przeciwko Centrum Integracji Społecznej "Z." w O. o ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i wynagrodzenie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 14 lutego 2018 r., skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P. z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt V Pa ."/15,

uchyla zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w całości oraz poprzedzający go wyrok Sądu Rejonowego w T. z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt IV P ."/11, w punktach 1., 2. i 4. i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w T. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Uzasadnienie

Po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa powódka W. K. wniosła o ustalenie, że stosunek zlecenia, trwający od 13 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., który łączył powódkę z pozwanym Centrum Integracji Społecznej "Z." w O., był stosunkiem pracy, zawartym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem minimalnym w wysokości 1.386 zł, z oznaczeniem rodzaju pracy instruktora reintegracji społeczno-zawodowej. Powódka wniosła również o zasądzenie wyrównania wynagrodzenia za pracę, jednomiesięcznego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w kwocie stanowiącej równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia, przy zaliczeniu powódce stażu pracy od 13 kwietnia 2010 r.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00